Visa allt om Bo Arnell Change Management Aktiebolag
Visa allt om Bo Arnell Change Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 75 33 64 132 138 77 339 45 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 -17 -20 39 40 -103 144 -11 -18 -18
Resultat efter finansnetto 4 -18 -21 39 41 -103 143 -11 -20 -19
Årets resultat 4 -18 -21 35 36 -94 127 -11 -20 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 11 14 16 23 23 22 22 22
Omsättningstillgångar 156 137 166 179 182 170 345 95 82 89
Tillgångar 156 146 178 193 199 193 368 117 104 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 93 111 132 97 61 186 59 54 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 52 67 61 102 132 173 58 48 55
Skulder och eget kapital 156 146 178 193 199 193 368 117 104 110
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 5 14 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0
Omsättning 75 33 64 132 138 77 339 45 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat, EBITDA 6 -15 -18 41 42 -103 144 -11 -18 -18
Nettoomsättningförändring 127,27% -48,44% -51,52% -4,35% 79,22% -77,29% 653,33% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,56% -11,64% -11,24% 20,21% 21,61% -53,37% 39,13% -9,40% -% -%
Vinstmarginal 5,33% -51,52% -31,25% 29,55% 31,16% -133,77% 42,48% -24,44% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 129,33% 257,58% 154,69% 89,39% 57,97% 49,35% 50,74% 82,22% -% -%
Soliditet 62,18% 63,70% 62,36% 68,39% 48,74% 31,61% 52,35% 50,43% 51,92% 50,00%
Kassalikviditet 264,41% 263,46% 247,76% 293,44% 178,43% 128,79% 199,42% 163,79% 170,83% 161,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...