Visa allt om Torps i Fränsta AB
Visa allt om Torps i Fränsta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 534 522 713 607 490 762 1 002 831 1 943 1 600
Övrig omsättning - - - - - - - 86 40 165
Rörelseresultat (EBIT) 87 87 352 352 83 189 317 -91 -484 -187
Resultat efter finansnetto 80 84 348 337 42 158 277 -140 -490 -182
Årets resultat 70 60 268 337 42 158 277 -140 -492 -182
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 140 178 35 15 14 16 33 58 96
Omsättningstillgångar 266 446 387 271 84 114 166 107 125 616
Tillgångar 555 586 565 306 99 128 182 140 183 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 491 441 402 133 -203 -246 -404 -681 -541 -179
Obeskattade reserver 25 36 31 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 22 46 46 179 278 438 508 383 457
Kortfristiga skulder 38 87 86 126 124 95 148 313 340 435
Skulder och eget kapital 555 586 565 306 99 128 182 140 183 713
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 72 - 0 0 0 0 0 100 303 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 72 118 81 149 115 114 0 240 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 16 16 14 7 19 25 27 11 192 153
Utdelning till aktieägare 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 534 522 713 607 490 762 1 002 917 1 983 1 765
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 490 762 1 002 416 972 800
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 172 159 152 180 404 326
Rörelseresultat, EBITDA 125 125 368 355 90 191 323 -65 -433 -128
Nettoomsättningförändring 2,30% -26,79% 17,46% 23,88% -35,70% -23,95% 20,58% -57,23% 21,44% -%
Du Pont-modellen 15,68% 14,85% 62,30% 115,03% 83,84% 147,66% 174,18% -65,00% -250,82% -19,64%
Vinstmarginal 16,29% 16,67% 49,37% 57,99% 16,94% 24,80% 31,64% -10,95% -23,62% -8,75%
Bruttovinstmarginal 95,13% 97,13% 92,43% 98,19% 96,73% 74,54% 70,96% 61,01% 38,39% 55,31%
Rörelsekapital/omsättning 42,70% 68,77% 42,22% 23,89% -8,16% 2,49% 1,80% -24,79% -11,07% 11,31%
Soliditet 91,98% 80,05% 75,43% 43,46% -205,05% -192,19% -221,98% -486,43% -295,63% -25,11%
Kassalikviditet 700,00% 512,64% 433,72% 192,86% 44,35% 100,00% 88,51% 23,00% 26,47% 133,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...