Visa allt om H V T Regler Aktiebolag
Visa allt om H V T Regler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 506 767 652 1 038 1 255 1 405 1 356 1 456 1 377 942
Övrig omsättning - 7 - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 249 75 308 130 180 96 14 125 -10
Resultat efter finansnetto 78 239 21 321 67 175 89 4 117 -17
Årets resultat 60 184 59 184 30 125 66 10 84 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 15 26 81 75 143 4 19 46 74
Omsättningstillgångar 272 412 325 443 332 401 409 543 567 361
Tillgångar 309 426 351 524 407 544 412 562 614 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 351 287 347 263 333 268 241 282 198
Obeskattade reserver 0 0 0 76 0 0 0 0 11 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 75 65 101 144 211 145 320 322 238
Skulder och eget kapital 309 426 351 524 407 544 412 562 614 436
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 125 44 110 110 - 159 242 213 352 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 203 0 5 236 85 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 14 4 11 52 97 113 183 223 234 156
Utdelning till aktieägare 60 125 120 120 100 100 60 40 50 0
Omsättning 506 774 652 1 038 1 258 1 405 1 356 1 456 1 377 942
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 506 767 652 1 038 1 255 1 405 1 356 728 689 942
Personalkostnader per anställd (tkr) 155 53 151 162 320 273 469 341 336 408
Rörelseresultat, EBITDA 66 250 84 317 139 184 110 41 153 18
Nettoomsättningförändring -34,03% 17,64% -37,19% -17,29% -10,68% 3,61% -6,87% 5,74% 46,18% -%
Du Pont-modellen 25,89% 58,45% 21,37% 61,64% 31,94% 33,09% 23,30% 2,49% 20,36% -2,29%
Vinstmarginal 15,81% 32,46% 11,50% 31,12% 10,36% 12,81% 7,08% 0,96% 9,08% -1,06%
Bruttovinstmarginal 67,19% 58,28% 63,34% 62,81% 56,73% 48,04% 61,73% 67,51% 70,08% 58,17%
Rörelsekapital/omsättning 49,41% 43,94% 39,88% 32,95% 14,98% 13,52% 19,47% 15,32% 17,79% 13,06%
Soliditet 92,56% 82,39% 81,77% 76,91% 64,62% 61,21% 65,05% 42,88% 47,22% 45,41%
Kassalikviditet 1 059,09% 461,33% 381,54% 393,07% 180,56% 153,55% 244,14% 148,12% 148,76% 126,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...