Visa allt om K A VVS Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 16 581 15 383 9 791 15 033 14 454 10 935 9 497 16 031 8 107 12 299
Övrig omsättning - 202 - - - 181 - - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 1 726 1 787 601 857 940 487 -38 2 283 628 2 685
Resultat efter finansnetto 1 691 1 736 620 788 886 479 27 2 205 807 2 647
Årets resultat 1 293 1 388 444 570 638 343 14 1 495 606 2 124
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 246 1 284 1 334 1 385 1 395 1 398 3 794 3 479 2 424 1 861
Omsättningstillgångar 11 989 9 947 8 407 8 520 8 694 8 117 6 006 7 124 6 512 7 492
Tillgångar 13 235 11 231 9 741 9 905 10 090 9 515 9 799 10 604 8 936 9 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 884 8 570 7 382 6 938 6 869 6 530 7 487 7 474 5 979 5 373
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 720 840 895 985 1 045 1 105 1 170 1 199 1 199 1 199
Kortfristiga skulder 4 631 1 820 1 464 1 982 2 176 1 879 1 142 1 931 1 759 2 781
Skulder och eget kapital 13 235 11 231 9 741 9 905 10 090 9 515 9 799 10 604 8 936 9 353
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 450 460 456 424 490 360 360 523 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 799 2 139 1 479 1 998 1 465 1 234 624 1 188 410 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 935 832 651 914 774 678 508 694 436 342
Utdelning till aktieägare 4 000 0 200 0 500 300 0 1 300 0 0
Omsättning 16 581 15 585 9 791 15 033 14 454 11 116 9 497 16 031 8 107 12 319
Nyckeltal
Antal anställda 8 6 6 - 5 4 4 6 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 073 2 564 1 632 - 2 891 2 734 2 374 2 672 2 702 4 100
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 605 503 - 587 656 411 406 478 414
Rörelseresultat, EBITDA 1 764 1 837 651 907 982 521 -2 2 410 745 2 782
Nettoomsättningförändring 7,79% 57,11% -34,87% 4,01% 32,18% 15,14% -40,76% 97,74% -34,08% -%
Du Pont-modellen 13,04% 15,93% 6,97% 8,69% 9,32% 5,42% 0,89% 24,49% 9,69% 28,82%
Vinstmarginal 10,41% 11,63% 6,93% 5,73% 6,50% 4,72% 0,92% 16,20% 10,68% 21,92%
Bruttovinstmarginal 44,50% 45,28% 58,48% 40,35% 38,38% 39,80% 33,34% 38,41% 38,12% 39,83%
Rörelsekapital/omsättning 44,38% 52,83% 70,91% 43,49% 45,09% 57,05% 51,22% 32,39% 58,63% 38,30%
Soliditet 59,57% 76,31% 75,78% 70,05% 68,08% 68,63% 76,41% 70,48% 66,91% 57,45%
Kassalikviditet 258,89% 546,54% 574,25% 429,87% 399,54% 431,99% 525,92% 368,93% 370,21% 269,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...