Visa allt om Besterman Consulting AB
Visa allt om Besterman Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 0 70 0 0 0 3 227 2 475 516 0 40
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 47 -77 -19 -25 349 326 508 -8 -60
Resultat efter finansnetto 150 182 22 143 94 347 326 508 -8 -61
Årets resultat 150 182 22 143 94 254 241 372 -8 -61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 259 309 497 532 530 1 038 844 601 25 55
Tillgångar 358 408 596 631 629 1 038 844 601 25 55
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 344 394 545 623 620 646 493 372 0 8
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kortfristiga skulder 12 12 51 8 8 392 351 229 24 45
Skulder och eget kapital 358 408 596 631 629 1 038 844 601 25 55
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 300 100 140 0 100 120 0 0
Omsättning 0 70 0 0 0 3 227 2 475 516 0 40
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 47 -77 -19 -25 349 326 508 -8 -57
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -100,00% 30,38% 379,65% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 44,61% -% -% -% 33,62% 38,63% 84,53% -% -109,09%
Vinstmarginal -% 260,00% -% -% -% 10,81% 13,17% 98,45% -% -150,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -125,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 424,29% -% -% -% 20,02% 19,92% 72,09% -% 25,00%
Soliditet 96,09% 96,57% 91,44% 98,73% 98,57% 62,24% 58,41% 61,90% 0,00% 14,55%
Kassalikviditet 2 158,33% 2 575,00% 974,51% 6 650,00% 6 625,00% 264,80% 240,46% 262,45% 104,17% 122,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...