Visa allt om Glenn Rådberg AB
Visa allt om Glenn Rådberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 1 565 4 643 4 089 3 873 2 940 4 622 4 633
Övrig omsättning - 6 - 354 331 343 271 186 17 86
Rörelseresultat (EBIT) -18 -11 -24 169 295 287 296 35 85 104
Resultat efter finansnetto -17 102 72 3 726 238 238 255 -14 48 108
Årets resultat 45 96 86 3 640 141 128 158 11 91 96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 109 2 118 539 313 2 866 2 949 3 068 2 906 2 935 3 010
Omsättningstillgångar 3 046 3 385 4 916 5 315 917 1 601 1 369 976 1 345 1 560
Tillgångar 5 155 5 504 5 456 5 628 3 784 4 550 4 437 3 882 4 280 4 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 910 5 030 5 085 5 249 2 109 2 118 2 140 2 182 2 271 2 579
Obeskattade reserver 209 284 284 324 294 260 200 164 201 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 762 787 812 837 862 0
Kortfristiga skulder 35 190 87 55 618 1 384 1 285 698 946 1 717
Skulder och eget kapital 5 155 5 504 5 456 5 628 3 784 4 550 4 437 3 882 4 280 4 570
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 356 300 284 338 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 219 979 614 474 456 558 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 45 281 328 246 254 279 244
Utdelning till aktieägare 172 155 150 250 500 150 120 100 100 400
Omsättning 0 6 0 1 919 4 974 4 432 4 144 3 126 4 639 4 719
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 783 1 548 1 363 1 291 980 1 541 1 544
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 147 442 450 360 344 401 369
Rörelseresultat, EBITDA -18 -11 -24 169 376 412 393 129 167 209
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -66,29% 13,55% 5,58% 31,73% -36,39% -0,24% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 66,63% 7,88% 6,46% 6,87% 1,37% 2,22% 2,95%
Vinstmarginal -% -% -% 239,62% 6,42% 7,19% 7,88% 1,80% 2,06% 2,91%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 62,94% 57,64% 55,78% 58,22% 59,42% 54,48% 54,78%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 336,10% 6,44% 5,31% 2,17% 9,46% 8,63% -3,39%
Soliditet 98,41% 95,41% 97,26% 97,51% 61,46% 50,76% 51,55% 59,25% 56,44% 60,73%
Kassalikviditet 8 702,86% 1 781,58% 5 650,57% 9 663,64% 114,08% 94,36% 82,26% 100,86% 111,42% 60,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...