Visa allt om Floda Ekonomikonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 531 761 716 686 680 739 978 673 523 486
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 230 398 241 132 -1 0 70 77 14 -
Resultat efter finansnetto 238 430 244 134 1 0 72 87 17 -
Årets resultat 184 250 142 72 0 0 32 74 17 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 40 0 19 136 65 90 12 18 15
Omsättningstillgångar 799 810 526 380 251 227 439 633 317 155
Tillgångar 812 850 526 399 387 292 529 645 334 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 284 350 246 178 106 106 136 104 30 13
Obeskattade reserver 252 226 117 56 21 21 26 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 47 7 41 68 21 35 21 73 85
Kortfristiga skulder 204 227 156 124 192 144 332 519 232 73
Skulder och eget kapital 812 850 526 399 387 292 529 645 334 171
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 77 121 104 100 132 389 371 310 260 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 16 30 34 26 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 19 24 54 55 100 157 184 136 110 -
Utdelning till aktieägare 180 250 145 75 0 0 30 0 0 0
Omsättning 531 761 716 686 680 739 978 673 523 486
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 531 761 716 686 680 739 978 - 523 486
Personalkostnader per anställd (tkr) 100 146 175 158 262 523 732 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 234 402 260 161 45 25 97 83 20 -
Nettoomsättningförändring -30,22% 6,28% 4,37% 0,88% -7,98% -24,44% 45,32% 28,68% 7,61% -%
Du Pont-modellen 29,31% 50,71% 46,58% 33,58% 0,26% 0,00% 13,61% 13,33% 5,39% 0,00%
Vinstmarginal 44,82% 56,64% 34,22% 19,53% 0,15% 0,00% 7,36% 12,78% 3,44% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,34% 87,37% 82,41% -%
Rörelsekapital/omsättning 112,05% 76,61% 51,68% 37,32% 8,68% 11,23% 10,94% 16,94% 16,25% 16,87%
Soliditet 59,18% 61,92% 64,12% 54,96% 31,39% 41,60% 29,33% 16,12% 8,98% 7,60%
Kassalikviditet 391,67% 356,83% 337,18% 306,45% 130,73% 157,64% 132,23% 121,97% 136,64% 212,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...