Visa allt om Floda Ekonomikonsult Aktiebolag
Visa allt om Floda Ekonomikonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 535 531 761 716 686 680 739 978 673 523
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 209 230 398 241 132 -1 0 70 77 14
Resultat efter finansnetto 209 238 430 244 134 1 0 72 87 17
Årets resultat 201 184 250 142 72 0 0 32 74 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 13 40 0 19 136 65 90 12 18
Omsättningstillgångar 616 799 810 526 380 251 227 439 633 317
Tillgångar 624 812 850 526 399 387 292 529 645 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 284 350 246 178 106 106 136 104 30
Obeskattade reserver 202 252 226 117 56 21 21 26 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 72 47 7 41 68 21 35 21 73
Kortfristiga skulder 82 204 227 156 124 192 144 332 519 232
Skulder och eget kapital 624 812 850 526 399 387 292 529 645 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 155 77 121 104 100 132 389 371 310 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 16 30 34 26 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 61 19 24 54 55 100 157 184 136 110
Utdelning till aktieägare 205 180 250 145 75 0 0 30 0 0
Omsättning 535 531 761 716 686 680 739 978 673 523
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 535 531 761 716 686 680 739 978 - 523
Personalkostnader per anställd (tkr) 163 100 146 175 158 262 523 732 - -
Rörelseresultat, EBITDA 213 234 402 260 161 45 25 97 83 20
Nettoomsättningförändring 0,75% -30,22% 6,28% 4,37% 0,88% -7,98% -24,44% 45,32% 28,68% -%
Du Pont-modellen 33,49% 29,31% 50,71% 46,58% 33,58% 0,26% 0,00% 13,61% 13,33% 5,39%
Vinstmarginal 39,07% 44,82% 56,64% 34,22% 19,53% 0,15% 0,00% 7,36% 12,78% 3,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,34% 87,37% 82,41%
Rörelsekapital/omsättning 99,81% 112,05% 76,61% 51,68% 37,32% 8,68% 11,23% 10,94% 16,94% 16,25%
Soliditet 74,13% 59,18% 61,92% 64,12% 54,96% 31,39% 41,60% 29,33% 16,12% 8,98%
Kassalikviditet 751,22% 391,67% 356,83% 337,18% 306,45% 130,73% 157,64% 132,23% 121,97% 136,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...