Visa allt om Lindehells Markplaneringar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 11 359 21 087 10 739 9 020 9 745 9 233 10 463 12 435 9 623 9 411
Övrig omsättning 145 8 227 3 224 371 27 - 111 363 -
Rörelseresultat (EBIT) 173 -852 -559 1 179 -398 62 279 950 339 271
Resultat efter finansnetto 97 -972 -548 1 043 -583 65 61 743 163 146
Årets resultat 106 -498 2 158 5 144 9 242 117 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 306 911 2 512 2 801 5 138 4 272 4 688 5 163 5 392 4 911
Omsättningstillgångar 1 307 2 788 3 295 2 688 3 301 3 920 3 288 2 500 1 994 1 919
Tillgångar 2 612 3 698 5 806 5 488 8 439 8 193 7 975 7 663 7 386 6 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 616 510 1 098 1 096 938 934 789 880 938 1 121
Obeskattade reserver 0 0 474 1 265 640 1 290 1 369 1 326 922 922
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 502 1 061 1 254 781 3 739 2 757 3 164 3 291 3 655 3 225
Kortfristiga skulder 1 494 2 127 2 981 2 347 3 122 3 212 2 654 2 166 1 871 1 561
Skulder och eget kapital 2 612 3 698 5 806 5 488 8 439 8 193 7 975 7 663 7 386 6 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 518 456 514 211 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 285 5 459 3 712 3 981 4 039 2 981 3 235 3 472 2 979 2 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 144 1 779 1 162 1 336 1 283 959 1 178 1 367 1 278 1 120
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 100 300 300
Omsättning 11 504 21 095 10 966 12 244 10 116 9 260 10 463 12 546 9 986 9 411
Nyckeltal
Antal anställda 9 10 11 12 12 11 12 13 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 262 2 109 976 752 812 839 872 957 1 069 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 740 454 454 454 417 415 426 514 482
Rörelseresultat, EBITDA 457 -368 -68 1 654 132 617 854 1 509 849 713
Nettoomsättningförändring -46,13% 96,36% 19,06% -7,44% 5,55% -11,76% -15,86% 29,22% 2,25% -%
Du Pont-modellen 6,66% -23,04% -8,77% 23,07% -4,60% 2,65% 3,62% 12,68% 4,75% 4,10%
Vinstmarginal 1,53% -4,04% -4,74% 14,04% -3,98% 2,35% 2,76% 7,82% 3,65% 2,98%
Bruttovinstmarginal 68,37% 52,94% 72,33% 70,44% 77,38% 76,89% 72,87% 71,24% 70,03% 71,99%
Rörelsekapital/omsättning -1,65% 3,13% 2,92% 3,78% 1,84% 7,67% 6,06% 2,69% 1,28% 3,80%
Soliditet 23,58% 13,79% 24,93% 36,96% 16,70% 23,00% 22,25% 23,94% 21,69% 26,13%
Kassalikviditet 68,67% 119,79% 110,03% 114,15% 104,13% 120,86% 122,87% 112,42% 104,92% 119,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...