Visa allt om 1234 Invest AB
Visa allt om 1234 Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -16 -18 -22 -28 -11 -12 -10 0 0
Resultat efter finansnetto -10 -16 -91 -257 -606 30 29 16 0 0
Årets resultat -10 -16 -91 -257 -599 16 22 13 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 475 482 498 589 842 1 447 1 250 1 221 96 96
Tillgångar 475 482 498 589 842 1 447 1 250 1 221 96 96
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 100 103 103 109 145 129 107 94 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 325 382 395 487 733 1 294 1 121 1 113 2 2
Skulder och eget kapital 475 482 498 589 842 1 447 1 250 1 221 96 96
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -16 -18 -22 -28 -11 -12 -10 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 31,58% 20,75% 20,68% 17,49% 12,95% 10,38% 10,32% 8,76% 97,92% 97,92%
Kassalikviditet 146,15% 126,18% 126,08% 120,94% 114,87% 111,82% 111,51% 109,70% 4 800,00% 4 800,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...