Visa allt om SK Projekt AB
Visa allt om SK Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 981 1 661 1 530 1 206 4 132 5 485 5 184 4 542 4 815 3 722
Övrig omsättning - - 49 21 90 110 - - - 30
Rörelseresultat (EBIT) -677 -63 39 -399 461 897 771 1 203 616 -82
Resultat efter finansnetto -669 -56 66 -341 1 520 912 773 1 225 613 -49
Årets resultat -669 113 66 -341 1 178 648 504 857 431 -67
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 186 1 278 1 375 167 253 586 277 402 386 446
Omsättningstillgångar 807 1 593 1 740 3 030 3 507 2 526 2 459 2 408 1 966 1 419
Tillgångar 1 993 2 871 3 115 3 196 3 760 3 112 2 736 2 810 2 352 1 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 870 2 696 2 739 2 822 3 314 2 636 2 116 2 112 1 494 1 063
Obeskattade reserver 0 0 191 191 191 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 123 176 186 183 256 476 621 698 858 801
Skulder och eget kapital 1 993 2 871 3 115 3 196 3 760 3 112 2 736 2 810 2 352 1 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 069 1 472 908 935 694
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 721 727 632 858 1 013 78 32 13 15 396
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 281 250 239 279 301 309 296 279 1 015 1 083
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 150 500 127 500 240 0
Omsättning 981 1 661 1 579 1 227 4 222 5 595 5 184 4 542 4 815 3 752
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 491 831 765 603 2 066 2 743 2 592 2 271 2 408 1 241
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 504 447 581 682 746 922 615 1 006 733
Rörelseresultat, EBITDA -584 34 136 -312 550 1 031 896 1 349 741 45
Nettoomsättningförändring -40,94% 8,56% 26,87% -70,81% -24,67% 5,81% 14,13% -5,67% 29,37% -%
Du Pont-modellen -33,57% -1,95% 2,12% -10,64% 40,43% 29,34% 28,25% 43,59% 26,19% -2,63%
Vinstmarginal -68,20% -3,37% 4,31% -28,19% 36,79% 16,65% 14,91% 26,97% 12,79% -1,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,72% 85,31% 101,57% 236,07% 78,68% 37,37% 35,46% 37,65% 23,01% 16,60%
Soliditet 93,83% 93,90% 92,71% 92,70% 91,88% 84,70% 77,34% 75,16% 63,52% 57,03%
Kassalikviditet 645,53% 876,14% 886,02% 1 624,04% 1 354,69% 496,85% 342,35% 311,32% 191,26% 155,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...