Visa allt om EarHear Musik & Ljud Aktiebolag
Visa allt om EarHear Musik & Ljud Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 872 953 816 877 859 1 071 1 143 953 1 020 857
Övrig omsättning - - - - 1 - 20 - 11 40
Rörelseresultat (EBIT) 77 147 60 63 -30 94 154 117 177 104
Resultat efter finansnetto 78 148 60 63 -30 94 149 118 178 104
Årets resultat 61 111 27 26 4 53 111 84 124 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 16 27 51 128 134 158
Omsättningstillgångar 473 525 410 446 397 455 486 429 377 293
Tillgångar 473 525 410 453 413 482 538 557 512 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 257 196 224 259 306 353 321 326 267
Obeskattade reserver 34 41 41 21 0 42 26 33 38 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 215 227 174 209 153 135 159 202 148 149
Skulder och eget kapital 473 525 410 453 413 482 538 557 512 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 284 301 295 224 287 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 394 368 340 325 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 124 116 107 102 89 121 93 99 86 79
Utdelning till aktieägare 0 95 50 25 62 50 100 80 89 65
Omsättning 872 953 816 877 860 1 071 1 163 953 1 031 897
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 872 953 816 877 859 1 071 1 143 953 1 020 857
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 497 459 446 392 422 413 324 392 383
Rörelseresultat, EBITDA 77 147 65 72 -19 116 180 162 227 155
Nettoomsättningförändring -8,50% 16,79% -6,96% 2,10% -19,79% -6,30% 19,94% -6,57% 19,02% -%
Du Pont-modellen 16,49% 28,00% 14,88% 13,91% -7,26% 19,50% 28,62% 21,36% 34,96% 23,01%
Vinstmarginal 8,94% 15,42% 7,48% 7,18% -3,49% 8,78% 13,47% 12,49% 17,55% 12,14%
Bruttovinstmarginal 90,83% 88,56% 92,77% 86,09% 77,30% 76,00% 83,73% 75,87% 84,80% 80,75%
Rörelsekapital/omsättning 29,59% 31,27% 28,92% 27,02% 28,41% 29,88% 28,61% 23,82% 22,45% 16,80%
Soliditet 52,75% 55,04% 55,60% 52,86% 62,71% 69,91% 69,18% 61,90% 69,02% 64,65%
Kassalikviditet 220,00% 231,28% 235,63% 213,40% 259,48% 337,04% 305,66% 212,38% 254,73% 196,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...