Visa allt om Lokaltidningen Örebroar'n AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 406 22 885 19 245 19 366 17 203 15 678 14 227 14 201 12 436 7 251
Övrig omsättning - 57 95 63 135 270 532 283 573 651
Rörelseresultat (EBIT) 4 715 5 228 2 625 3 362 1 701 2 066 199 1 095 -973 -2 641
Resultat efter finansnetto 4 713 5 231 2 636 3 391 1 743 2 093 203 1 102 -968 -2 642
Årets resultat -14 -31 2 058 2 493 1 281 1 151 147 791 -709 -1 910
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 22 42 72 106 75 203 263
Omsättningstillgångar 4 585 7 468 7 580 8 624 4 322 4 926 2 740 1 842 2 212 1 864
Tillgångar 4 585 7 468 7 580 8 646 4 364 4 998 2 846 1 917 2 415 2 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 176 1 190 1 221 1 230 1 243 1 252 101 101 99 100
Obeskattade reserver 525 525 525 530 527 527 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 884 5 753 5 834 6 886 2 594 3 219 2 745 1 816 2 316 2 027
Skulder och eget kapital 4 585 7 468 7 580 8 646 4 364 4 998 2 846 1 917 2 415 2 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 60 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 058 3 707 3 287 3 085 3 203 3 094 3 330 2 844 1 069 1 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 224 1 380 1 399 1 334 1 405 1 277 1 319 1 055 415 575
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 406 22 942 19 340 19 429 17 338 15 948 14 759 14 484 13 009 7 902
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 8 9 9 9 8 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 801 2 543 2 138 2 421 1 911 1 742 1 581 1 775 4 145 1 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 572 528 566 519 496 536 508 515 527
Rörelseresultat, EBITDA 4 715 5 229 2 646 3 382 1 731 2 101 246 1 141 -894 -2 547
Nettoomsättningförändring -2,09% 18,91% -0,62% 12,57% 9,73% 10,20% 0,18% 14,19% 71,51% -%
Du Pont-modellen 102,86% 70,17% 34,80% 39,23% 40,01% 41,88% 7,17% 57,54% -40,08% -124,21%
Vinstmarginal 21,05% 22,90% 13,71% 17,52% 10,15% 13,35% 1,43% 7,77% -7,78% -36,44%
Bruttovinstmarginal 72,69% 74,26% 75,08% 75,90% 73,74% 74,97% 100,00% 100,00% 27,96% 10,96%
Rörelsekapital/omsättning 7,59% 7,49% 9,07% 8,97% 10,04% 10,89% -0,04% 0,18% -0,84% -2,25%
Soliditet 34,58% 21,42% 21,51% 18,74% 37,38% 32,82% 3,55% 5,27% 4,10% 4,70%
Kassalikviditet 158,98% 129,81% 129,93% 125,24% 166,62% 153,03% 99,82% 101,43% 95,51% 91,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...