Visa allt om Onsalagrävaren Aktiebolag
Visa allt om Onsalagrävaren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 27 052 27 174 26 568 14 724 25 188 24 005 18 893 20 099 36 292 19 724
Övrig omsättning 441 - 150 - - - - 28 - -
Rörelseresultat (EBIT) 686 709 367 -722 -192 421 135 -151 -232 444
Resultat efter finansnetto 686 722 372 -703 -158 418 127 -162 -279 421
Årets resultat 420 457 108 -64 79 222 146 1 2 54
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 754 601 413 562 631 478 827 1 242 1 656 1 476
Omsättningstillgångar 6 853 6 794 4 857 4 416 4 102 5 380 3 797 4 208 6 648 7 554
Tillgångar 8 606 7 395 5 269 4 978 4 733 5 858 4 623 5 449 8 304 9 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 189 1 069 912 904 1 058 1 075 1 153 1 008 1 187 1 444
Obeskattade reserver 510 370 238 0 639 912 799 870 1 033 1 323
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 908 5 956 4 120 4 074 3 036 3 860 2 672 3 572 6 085 6 263
Skulder och eget kapital 8 606 7 395 5 269 4 978 4 733 5 858 4 623 5 449 8 304 9 030
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 396 1 578 1 512 1 068 1 774 1 368 868 1 145 1 858 1 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 813 470 388 340 350 426 228 482 695 612
Utdelning till aktieägare 300 200 0 0 0 0 0 0 180 0
Omsättning 27 493 27 174 26 718 14 724 25 188 24 005 18 893 20 127 36 292 19 724
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 5 5 6 4 3 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 865 5 435 5 314 2 945 4 198 6 001 6 298 5 025 6 049 3 287
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 505 390 408 382 486 376 420 452 423
Rörelseresultat, EBITDA 1 002 912 546 -556 -11 770 550 264 144 777
Nettoomsättningförändring -0,45% 2,28% 80,44% -41,54% 4,93% 27,06% -6,00% -44,62% 84,00% -%
Du Pont-modellen 7,99% 9,79% 7,21% -14,12% -3,32% 7,27% 2,92% -2,77% -2,78% 4,92%
Vinstmarginal 2,54% 2,66% 1,43% -4,77% -0,62% 1,77% 0,71% -0,75% -0,64% 2,25%
Bruttovinstmarginal 21,06% 19,28% 26,98% 4,40% 18,13% 16,00% 15,91% 14,36% 20,44% -4,36%
Rörelsekapital/omsättning -0,20% 3,08% 2,77% 2,32% 4,23% 6,33% 5,95% 3,16% 1,55% 6,55%
Soliditet 18,44% 18,36% 20,83% 18,16% 32,30% 29,82% 37,68% 29,99% 23,25% 26,54%
Kassalikviditet 99,20% 114,07% 117,89% 108,39% 135,11% 139,38% 148,28% 82,50% 108,28% 111,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...