Visa allt om Trollgläntan Aktiebolag
Visa allt om Trollgläntan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 1 096 3 329 6 153 6 934 7 137 6 284 10 112 13 997 12 732
Övrig omsättning 45 - 674 - 475 15 510 492 35 91
Rörelseresultat (EBIT) 5 -79 386 173 220 -264 486 -77 1 534 352
Resultat efter finansnetto 5 -77 366 115 130 -328 323 -319 1 308 123
Årets resultat 4 11 213 105 130 -246 175 6 694 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 470 400 1 820 1 935 2 159 2 777 3 674 3 891 2 929
Omsättningstillgångar 381 361 952 681 1 500 735 1 170 1 386 4 673 3 145
Tillgångar 471 831 1 352 2 501 3 435 2 894 3 947 5 060 8 565 6 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 464 710 698 486 381 251 497 321 1 015 321
Obeskattade reserver 0 0 92 0 0 0 82 0 333 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 162 454 1 083 2 080 4 602 3 375
Kortfristiga skulder 8 121 561 2 016 2 892 2 189 2 285 2 658 2 614 2 378
Skulder och eget kapital 471 831 1 352 2 501 3 435 2 894 3 947 5 060 8 565 6 075
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 360 285 263 547 494 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 512 1 148 2 196 2 396 2 376 2 038 2 889 3 824 3 178
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 79 795 928 1 027 940 1 063 1 519 1 592 1 370
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 0 700 0
Omsättning 67 1 096 4 003 6 153 7 409 7 152 6 794 10 604 14 032 12 823
Nyckeltal
Antal anställda - 2 4 7 8 9 9 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 548 832 879 867 793 698 919 1 166 1 061
Personalkostnader per anställd (tkr) - 295 486 447 473 400 379 450 493 419
Rörelseresultat, EBITDA 35 -49 486 248 444 -49 752 892 2 987 2 659
Nettoomsättningförändring -97,99% -67,08% -45,90% -11,26% -2,84% 13,57% -37,86% -27,76% 9,94% -%
Du Pont-modellen 1,27% -9,27% 28,62% 6,92% 6,43% -9,12% 12,31% -0,20% 17,98% 5,79%
Vinstmarginal 27,27% -7,03% 11,63% 2,81% 3,19% -3,70% 7,73% -0,10% 11,00% 2,76%
Bruttovinstmarginal 68,18% 51,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,76% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 695,45% 21,90% 11,75% -21,70% -20,07% -20,37% -17,74% -12,58% 14,71% 6,02%
Soliditet 98,51% 85,44% 56,93% 19,43% 11,09% 8,67% 14,12% 6,34% 14,65% 5,28%
Kassalikviditet 4 762,50% 298,35% 169,70% 33,78% 51,87% 33,58% 51,20% 52,14% 178,77% 132,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...