Visa allt om Kångero Invest AB
Visa allt om Kångero Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 971 5 650 2 964 2 767 2 905 17 855 170 321 272 976
Övrig omsättning 31 31 31 31 31 31 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -328 -220 -551 -603 -1 248 -682 -622 -535 -446 284
Resultat efter finansnetto -1 482 -309 -646 -496 -1 085 -516 115 -231 -237 1 189
Årets resultat -227 -1 658 296 -137 392 1 492 495 636 1 475
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 194 2 200 2 206 2 212 2 218 2 224 2 179 2 185 2 191 2 448
Omsättningstillgångar 6 539 7 104 7 761 7 630 7 243 7 570 7 433 6 348 6 544 5 128
Tillgångar 8 733 9 304 9 967 9 842 9 460 9 793 9 612 8 533 8 736 7 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 595 9 187 9 739 9 631 9 335 9 519 9 287 7 963 7 791 7 155
Obeskattade reserver 65 59 53 122 41 35 29 181 18 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 58 174 89 84 239 296 389 927 409
Skulder och eget kapital 8 733 9 304 9 967 9 842 9 460 9 793 9 612 8 533 8 736 7 576
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 250 70 171 257 170 195 187 152 154 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 221 222 464 321 330 348 312 300 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 38 65 127 95 91 94 84 80 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0
Omsättning 2 002 5 681 2 995 2 798 2 936 17 886 170 321 272 976
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 971 5 650 2 964 2 767 2 905 17 855 170 321 272 976
Personalkostnader per anställd (tkr) 325 366 503 905 631 666 675 652 587 619
Rörelseresultat, EBITDA -322 -214 -545 -597 -1 242 -676 -616 -529 -440 290
Nettoomsättningförändring -65,12% 90,62% 7,12% -4,75% -83,73% 10 402,94% -47,04% 18,01% -72,13% -%
Du Pont-modellen -2,95% -1,78% -3,20% -5,03% -11,46% -5,27% 2,03% -1,85% 0,07% 15,77%
Vinstmarginal -13,09% -2,94% -10,76% -17,89% -37,31% -2,89% 114,71% -49,22% 2,21% 122,44%
Bruttovinstmarginal 3,65% 2,76% 0,00% 13,23% -17,97% 0,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 328,06% 124,71% 255,97% 272,53% 246,44% 41,06% 4 198,24% 1 856,39% 2 065,07% 483,50%
Soliditet 99,00% 99,24% 98,13% 98,77% 99,00% 97,47% 96,84% 94,85% 89,33% 94,56%
Kassalikviditet 8 534,25% 11 356,90% 4 350,57% 7 885,39% 7 303,57% 2 278,24% 2 511,15% 1 631,88% 705,93% 1 253,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...