Visa allt om Stamgruppen i Stockholm AB
Visa allt om Stamgruppen i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 0 46 712 0 729 0 0 1 78
Övrig omsättning 125 94 - - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 70 31 34 691 -11 504 175 0 2 3
Resultat efter finansnetto 4 571 3 231 34 690 -12 502 175 0 -78 -1
Årets resultat 4 555 3 421 81 381 3 277 102 0 2 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 698 2 250 1 050 0 0 0 0 0 0 50
Omsättningstillgångar 622 2 616 755 1 435 671 843 212 32 32 27
Tillgångar 7 320 4 866 1 805 1 435 671 843 212 32 32 77
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 849 4 294 873 792 411 408 131 29 31 28
Obeskattade reserver 0 0 252 323 150 166 41 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 572 680 321 110 269 40 3 3 50
Skulder och eget kapital 7 320 4 866 1 805 1 435 671 843 212 32 32 77
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 700 2 000 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 152 94 46 712 0 729 0 0 6 78
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 70 31 34 691 -11 504 175 0 2 3
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -93,54% -% -100,00% -% -% -100,00% -98,72% -%
Du Pont-modellen 62,45% -% 1,88% 48,15% -% 59,79% -% -% -243,75% 5,19%
Vinstmarginal 16 929,63% -% 73,91% 97,05% -% 69,14% -% -% -7 800,00% 5,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 037,04% -% 163,04% 156,46% -% 78,74% -% -% 2 900,00% -29,49%
Soliditet 93,57% 88,24% 59,26% 71,78% 77,73% 62,91% 76,05% 90,62% 96,88% 36,36%
Kassalikviditet 863,89% 457,34% 111,03% 447,04% 610,00% 313,38% 530,00% 1 066,67% 1 066,67% 54,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...