Visa allt om Kränglan i Örebro AB
Visa allt om Kränglan i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 333 23 381 71 294 18 579 31 446 39 432 35 571 8 043 9 480 7 511
Övrig omsättning - - 6 132 413 108 497 708 708 457 240
Rörelseresultat (EBIT) 1 637 10 065 5 736 2 830 -5 629 5 035 1 544 -93 1 071 863
Resultat efter finansnetto 2 539 10 813 7 504 4 053 -4 086 6 061 2 081 241 1 422 1 191
Årets resultat 1 978 8 432 4 494 3 654 -4 086 4 466 1 535 173 987 857
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 529 2 172 2 170 1 902 2 172 2 780 1 397
Omsättningstillgångar 61 191 59 840 49 681 43 223 41 080 45 336 39 451 37 621 36 590 39 826
Tillgångar 61 191 59 840 49 681 43 752 43 252 47 506 41 353 39 793 39 370 41 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 096 56 119 47 687 43 193 39 539 43 625 39 159 37 624 37 451 36 464
Obeskattade reserver 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 295 1 922 194 559 3 712 3 881 2 194 2 169 1 919 4 759
Skulder och eget kapital 61 191 59 840 49 681 43 752 43 252 47 506 41 353 39 793 39 370 41 223
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 333 23 381 77 426 18 992 31 554 39 929 36 279 8 751 9 937 7 751
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 637 10 065 5 897 2 993 -5 629 5 153 2 261 591 1 593 1 163
Nettoomsättningförändring 51,12% -67,20% 283,73% -40,92% -20,25% 10,85% 342,26% -15,16% 26,21% -%
Du Pont-modellen 4,15% 18,07% 15,10% 9,26% -9,26% 12,94% 5,22% 0,85% 3,89% 3,19%
Vinstmarginal 7,19% 46,25% 10,53% 21,81% -12,74% 15,59% 6,07% 4,21% 16,16% 17,49%
Bruttovinstmarginal 4,75% 43,09% 0,19% 23,45% -16,27% 13,02% 5,15% 100,00% 100,00% 13,79%
Rörelsekapital/omsättning 169,52% 247,71% 69,41% 229,64% 118,83% 105,13% 104,74% 440,78% 365,73% 466,88%
Soliditet 97,24% 96,13% 98,81% 98,72% 91,42% 91,83% 94,69% 94,55% 95,13% 88,46%
Kassalikviditet 51,74% 11,65% 1 458,76% 433,27% 232,87% 276,45% 148,13% 106,41% 50,86% 12,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...