Visa allt om D.M.R. ARTIST- OCH NÖJES-PRODUKTION Aktiebolag
Visa allt om D.M.R. ARTIST- OCH NÖJES-PRODUKTION Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 150 302 350 100 385 167 344 149 50 18
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 244 305 20 339 80 257 107 6 -31
Resultat efter finansnetto 61 245 309 27 350 82 258 109 3 -31
Årets resultat 71 191 202 14 194 60 190 100 3 -31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 325 486 495 444 537 451 476 213 104 100
Tillgångar 325 486 495 444 537 451 476 213 104 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 333 342 340 425 361 386 196 96 93
Obeskattade reserver 114 144 144 94 87 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 9 9 9 25 89 90 17 8 8
Skulder och eget kapital 325 486 495 444 537 451 476 213 104 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 19 15 19 18 35 35 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 3 2 3 3 5 5 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 200 200 200 100 130 85 0 0 0
Omsättning 150 302 350 100 385 167 344 149 50 18
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 150 302 350 100 385 167 344 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 22 17 21 20 40 40 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 61 244 305 20 339 80 257 107 6 -31
Nettoomsättningförändring -50,33% -13,71% 250,00% -74,03% 130,54% -51,45% 130,87% 198,00% 177,78% -%
Du Pont-modellen 18,77% 50,62% 62,42% 6,08% 65,36% 18,18% 53,99% 51,17% 6,73% -30,00%
Vinstmarginal 40,67% 81,46% 88,29% 27,00% 91,17% 49,10% 74,71% 73,15% 14,00% -166,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 211,33% 157,95% 138,86% 435,00% 132,99% 216,77% 112,21% 131,54% 192,00% 511,11%
Soliditet 89,82% 91,63% 91,78% 92,18% 91,08% 80,04% 81,09% 92,02% 92,31% 93,00%
Kassalikviditet 4 062,50% 5 400,00% 5 500,00% 4 933,33% 2 148,00% 506,74% 528,89% 1 252,94% 1 300,00% 1 250,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...