Visa allt om Köpcenter Ekonomi i Järna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 230 833 403 18 153 15 164 1 403 891 11 572
Rörelseresultat (EBIT) -150 67 715 274 -335 25 173 -3 231 747 459
Resultat efter finansnetto 327 550 1 343 927 152 244 531 -2 088 1 084 731
Årets resultat 231 404 959 655 83 150 350 156 757 572
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 290 5 290 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 18 565 18 350 23 236 22 272 21 617 21 535 21 385 21 051 23 352 22 604
Tillgångar 23 855 23 640 23 236 22 272 21 617 21 535 21 385 21 051 23 352 22 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 140 22 909 22 505 21 546 20 891 20 808 20 657 20 307 20 208 19 452
Obeskattade reserver 700 700 700 695 695 695 695 695 3 095 3 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 31 32 31 31 32 32 48 49 53
Skulder och eget kapital 23 855 23 640 23 236 22 272 21 617 21 535 21 385 21 051 23 352 22 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 50 0 0 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 20 0 0 76
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 17 17 17 17 17 17 17 87 87 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
Omsättning 0 230 833 403 18 153 15 164 1 403 891 11 572
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 198
Rörelseresultat, EBITDA -150 67 715 274 -335 25 173 -3 231 747 459
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,29% 99,22% 99,07% 99,04% 99,01% 99,00% 98,94% 98,84% 96,08% 95,93%
Kassalikviditet 132 607,14% 59 193,55% 56 753,12% 58 161,29% 57 348,39% 54 590,62% 54 306,25% 35 566,67% 30 334,69% 32 913,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...