Visa allt om Lyons Garage AB
Visa allt om Lyons Garage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 362 240 93 89 149 29 78 256 532 295
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 -123 -22 9 -17 0 1 -165 -2 57
Resultat efter finansnetto -53 -123 -22 9 -28 -1 -24 -160 -3 60
Årets resultat -53 -123 -22 9 -28 -1 -24 -160 -4 43
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 207 0 0 0 4 6 9 13 11
Omsättningstillgångar 85 156 108 174 192 246 289 337 653 450
Tillgångar 281 363 108 174 192 250 296 346 666 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 82 85 107 98 126 128 151 312 316
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 203 281 23 67 94 124 168 195 355 146
Skulder och eget kapital 281 363 108 174 192 250 296 346 666 461
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 50 75 35 77 0 0 229 311 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 16 24 11 32 0 0 74 88 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 362 240 93 89 149 29 78 256 532 295
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 93 89 149 15 39 128 266 148
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 100 56 114 3 5 158 206 47
Rörelseresultat, EBITDA -43 -112 -22 9 -13 2 4 -161 4 62
Nettoomsättningförändring 50,83% 158,06% 4,49% -40,27% 413,79% -62,82% -69,53% -51,88% 80,34% -%
Du Pont-modellen -19,22% -33,88% -20,37% 5,17% -8,85% 0,80% 0,34% -45,95% -0,15% 13,23%
Vinstmarginal -14,92% -51,25% -23,66% 10,11% -11,41% 6,90% 1,28% -62,11% -0,19% 20,68%
Bruttovinstmarginal 72,65% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,31% 97,44% 89,84% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -32,60% -52,08% 91,40% 120,22% 65,77% 420,69% 155,13% 55,47% 56,02% 103,05%
Soliditet 28,11% 22,59% 78,70% 61,49% 51,04% 50,40% 43,24% 43,64% 46,85% 68,55%
Kassalikviditet 41,87% 55,52% 469,57% 259,70% 204,26% 198,39% 172,02% 172,82% 183,94% 308,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...