Visa allt om Knallens Parfym Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 925 2 076 2 271 2 356 2 576 2 836 2 839 3 128 3 160 3 173
Övrig omsättning - - - - - 8 253 234 20 -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -46 -29 -15 -141 -30 78 29 0 125
Resultat efter finansnetto -97 -71 -52 -35 -164 -45 71 15 -13 112
Årets resultat -97 -71 -52 -35 -164 -45 64 12 -13 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 10 16 22 28 0 0 0
Omsättningstillgångar 751 800 913 907 911 999 1 085 1 098 1 320 1 150
Tillgångar 751 800 916 917 927 1 021 1 113 1 098 1 320 1 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 189 259 311 347 511 581 637 624 668
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 231 184 346 234 189 191 144 44 71 45
Kortfristiga skulder 368 427 310 371 391 320 388 417 624 438
Skulder och eget kapital 751 800 916 917 927 1 021 1 113 1 098 1 320 1 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 273 264 276 246 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 297 322 297 388 510 233 365 388 273 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 107 105 96 142 196 212 250 259 206 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 120 0 30
Omsättning 1 925 2 076 2 271 2 356 2 576 2 844 3 092 3 362 3 180 3 173
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 963 1 038 1 136 1 178 859 945 946 1 043 1 580 1 587
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 227 232 283 248 251 298 326 375 336
Rörelseresultat, EBITDA -75 -42 -23 -9 -135 -24 80 29 0 125
Nettoomsättningförändring -7,27% -8,59% -3,61% -8,54% -9,17% -0,11% -9,24% -1,01% -0,41% -%
Du Pont-modellen -9,99% -5,75% -3,17% -1,64% -15,21% -2,94% 7,01% 2,64% 0,00% 10,87%
Vinstmarginal -3,90% -2,22% -1,28% -0,64% -5,47% -1,06% 2,75% 0,93% 0,00% 3,94%
Bruttovinstmarginal 34,60% 35,84% 34,65% 36,59% 35,91% 38,15% 37,48% 35,58% 34,84% 36,18%
Rörelsekapital/omsättning 19,90% 17,97% 26,55% 22,75% 20,19% 23,94% 24,55% 21,77% 22,03% 22,44%
Soliditet 12,25% 23,62% 28,28% 33,91% 37,43% 50,05% 52,20% 58,01% 47,27% 58,09%
Kassalikviditet 36,14% 18,03% 28,06% 28,30% 23,53% 27,19% 24,48% 40,77% 61,38% 73,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...