Visa allt om Knallens Parfym Aktiebolag
Visa allt om Knallens Parfym Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 878 1 925 2 076 2 271 2 356 2 576 2 836 2 839 3 128 3 160
Övrig omsättning - - - - - - 8 253 234 20
Rörelseresultat (EBIT) 245 -75 -46 -29 -15 -141 -30 78 29 0
Resultat efter finansnetto 226 -97 -71 -52 -35 -164 -45 71 15 -13
Årets resultat 198 -97 -71 -52 -35 -164 -45 64 12 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 10 16 22 28 0 0
Omsättningstillgångar 1 705 751 800 913 907 911 999 1 085 1 098 1 320
Tillgångar 1 705 751 800 916 917 927 1 021 1 113 1 098 1 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 92 189 259 311 347 511 581 637 624
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 231 184 346 234 189 191 144 44 71
Kortfristiga skulder 1 259 368 427 310 371 391 320 388 417 624
Skulder och eget kapital 1 705 751 800 916 917 927 1 021 1 113 1 098 1 320
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 273 264 276 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 297 322 297 388 510 233 365 388 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 107 105 96 142 196 212 250 259 206
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 120 0
Omsättning 1 878 1 925 2 076 2 271 2 356 2 576 2 844 3 092 3 362 3 180
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 878 963 1 038 1 136 1 178 859 945 946 1 043 1 580
Personalkostnader per anställd (tkr) 324 214 227 232 283 248 251 298 326 375
Rörelseresultat, EBITDA 245 -75 -42 -23 -9 -135 -24 80 29 0
Nettoomsättningförändring -2,44% -7,27% -8,59% -3,61% -8,54% -9,17% -0,11% -9,24% -1,01% -%
Du Pont-modellen 14,37% -9,99% -5,75% -3,17% -1,64% -15,21% -2,94% 7,01% 2,64% 0,00%
Vinstmarginal 13,05% -3,90% -2,22% -1,28% -0,64% -5,47% -1,06% 2,75% 0,93% 0,00%
Bruttovinstmarginal 50,75% 34,60% 35,84% 34,65% 36,59% 35,91% 38,15% 37,48% 35,58% 34,84%
Rörelsekapital/omsättning 23,75% 19,90% 17,97% 26,55% 22,75% 20,19% 23,94% 24,55% 21,77% 22,03%
Soliditet 16,95% 12,25% 23,62% 28,28% 33,91% 37,43% 50,05% 52,20% 58,01% 47,27%
Kassalikviditet 62,43% 36,14% 18,03% 28,06% 28,30% 23,53% 27,19% 24,48% 40,77% 61,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...