Visa allt om LS-Byrån Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 111 147 139 192 71
Övrig omsättning - - - - - 27 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -3 -19 -17 -176 24 16 19 0
Resultat efter finansnetto 165 99 121 120 -13 4 609 24 17 19 0
Årets resultat 128 77 94 114 -13 4 609 18 13 13 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 222 231 24 33 17
Omsättningstillgångar 3 251 3 365 3 520 3 776 4 234 4 568 100 142 116 130
Tillgångar 3 251 3 365 3 520 3 776 4 234 4 790 331 166 148 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 193 3 314 3 487 3 763 4 234 4 747 139 151 138 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 2 1 0 11 181 2 4 5
Kortfristiga skulder 59 48 31 12 0 32 12 14 7 18
Skulder och eget kapital 3 251 3 365 3 520 3 776 4 234 4 790 331 166 148 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 165 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 53 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 250 200 250 370 585 500 0 30 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 138 147 139 192 71
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 111 147 139 192 71
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 229 39 2 4 2
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -3 -19 -12 -167 33 25 29 7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -24,49% 5,76% -27,60% 170,42% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 96,20% 7,25% 10,24% 13,51% 0,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 4 151,35% 16,33% 12,23% 10,42% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 4 086,49% 59,86% 92,09% 56,77% 157,75%
Soliditet 98,22% 98,48% 99,06% 99,66% 100,00% 99,10% 41,99% 90,96% 93,24% 84,46%
Kassalikviditet 5 510,17% 7 010,42% 11 354,84% 31 466,67% -% 14 275,00% 541,67% 621,43% 1 485,71% 722,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...