Visa allt om Gräv- och Täckdikning i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Gräv- och Täckdikning i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 325 1 559 1 468 3 179 3 602 3 726 3 235 2 603 3 021 3 091
Övrig omsättning 305 - 1 309 - - 1 22 19 - 26
Rörelseresultat (EBIT) -96 51 430 184 13 207 91 -61 193 357
Resultat efter finansnetto -96 159 441 191 13 183 69 -97 155 303
Årets resultat 20 424 112 3 -7 209 185 19 112 218
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 961 1 050 1 094 1 545 1 270 1 483 1 808 1 937 1 954 2 181
Omsättningstillgångar 992 1 176 1 138 642 902 727 283 369 686 784
Tillgångar 1 953 2 226 2 232 2 187 2 172 2 210 2 091 2 306 2 640 2 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 285 1 422 1 097 1 085 1 182 1 289 1 080 985 966 854
Obeskattade reserver 260 360 714 417 229 209 309 492 617 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 262 401 516 267 494
Kortfristiga skulder 408 445 421 685 761 450 301 314 790 1 000
Skulder och eget kapital 1 953 2 226 2 232 2 187 2 172 2 210 2 091 2 306 2 640 2 965
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 124 310 - 0 0 0 397 252 300 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 692 6 082 796 664 270 260 274 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 17 97 197 48 239 305 305 193 210 432
Utdelning till aktieägare 600 156 100 100 100 100 0 90 0 0
Omsättning 630 1 559 2 777 3 179 3 602 3 727 3 257 2 622 3 021 3 117
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 325 1 559 734 1 590 1 801 1 863 1 618 1 302 1 511 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 142 411 453 436 566 493 488 394 407 487
Rörelseresultat, EBITDA 66 201 734 481 307 589 460 317 606 750
Nettoomsättningförändring -79,15% 6,20% -53,82% -11,74% -3,33% 15,18% 24,28% -13,84% -2,26% -%
Du Pont-modellen -4,92% 7,14% 19,80% 8,87% 0,97% 9,41% 4,35% -2,47% 7,54% 12,04%
Vinstmarginal -29,54% 10,20% 30,11% 6,10% 0,58% 5,58% 2,81% -2,19% 6,59% 11,55%
Bruttovinstmarginal 72,31% 99,81% 95,44% 75,87% 71,02% 71,93% 77,74% 79,83% 80,47% 86,19%
Rörelsekapital/omsättning 179,69% 46,89% 48,84% -1,35% 3,91% 7,43% -0,56% 2,11% -3,44% -6,99%
Soliditet 76,18% 76,50% 74,10% 63,66% 62,19% 65,30% 62,54% 58,08% 53,42% 43,79%
Kassalikviditet 243,14% 261,57% 270,31% 87,59% 105,78% 147,78% 75,08% 83,44% 75,57% 62,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...