Visa allt om R-Kås Aktiebolag
Visa allt om R-Kås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 077 23 179 22 202 20 898 22 588 21 844 19 050 24 483 25 830 23 997
Övrig omsättning 67 26 56 116 79 35 118 64 9 3
Rörelseresultat (EBIT) 2 571 1 417 1 055 1 157 1 842 964 194 375 -29 1 952
Resultat efter finansnetto 2 347 2 155 785 847 1 345 841 -515 -552 -592 1 777
Årets resultat 1 279 1 650 482 613 863 524 0 2 25 755
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 763 10 048 10 151 10 037 10 821 12 666 13 653 14 624 11 827 6 550
Omsättningstillgångar 6 165 6 574 6 637 5 922 6 022 5 470 5 729 6 537 7 769 7 074
Tillgångar 16 928 16 622 16 788 15 959 16 843 18 136 19 383 21 161 19 595 13 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 773 2 494 4 345 4 363 3 750 2 887 2 363 2 363 2 360 2 535
Obeskattade reserver 2 489 1 798 1 489 1 333 1 333 1 167 867 1 399 1 977 2 636
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 139 4 752 4 068 4 356 5 037 5 917 9 698 10 060 7 746 3 078
Kortfristiga skulder 6 526 7 578 6 887 5 907 6 723 8 165 6 455 7 339 7 511 5 375
Skulder och eget kapital 16 928 16 622 16 788 15 959 16 843 18 136 19 383 21 161 19 595 13 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 1 068 846 714 670 707 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 084 5 949 5 516 5 518 4 400 4 117 3 767 4 738 4 521 3 602
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 412 2 200 2 275 2 134 1 992 1 799 1 724 2 090 2 258 1 811
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0 0 0 200
Omsättning 25 144 23 205 22 258 21 014 22 667 21 879 19 168 24 547 25 839 24 000
Nyckeltal
Antal anställda 18 18 18 18 19 16 17 21 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 393 1 288 1 233 1 161 1 189 1 365 1 121 1 166 1 519 1 500
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 456 437 430 396 404 348 351 445 396
Rörelseresultat, EBITDA 3 241 2 157 1 762 1 980 2 725 1 967 1 229 1 445 1 077 2 576
Nettoomsättningförändring 8,19% 4,40% 6,24% -7,48% 3,41% 14,67% -22,19% -5,21% 7,64% -%
Du Pont-modellen 15,19% 14,59% 6,28% 7,29% 10,98% 8,22% 1,05% 1,95% -0,03% 14,51%
Vinstmarginal 10,25% 10,46% 4,75% 5,57% 8,19% 6,82% 1,07% 1,68% -0,02% 8,24%
Bruttovinstmarginal 56,79% 54,70% 54,78% 58,19% 53,83% 52,28% 56,20% 50,95% 48,74% 50,31%
Rörelsekapital/omsättning -1,44% -4,33% -1,13% 0,07% -3,10% -12,34% -3,81% -3,28% 1,00% 7,08%
Soliditet 33,76% 23,44% 32,80% 33,49% 28,10% 20,66% 15,49% 15,93% 19,31% 32,54%
Kassalikviditet 33,57% 31,39% 36,66% 37,99% 34,87% 30,69% 38,92% 38,63% 55,31% 69,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...