Visa allt om Eleganza i Katrineholm Aktiebolag
Visa allt om Eleganza i Katrineholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 198 1 028 1 191 1 138 1 125 1 145 1 148 1 293 1 371 1 279
Övrig omsättning - - - - 19 4 - - 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 96 152 61 56 15 50 101 41 47 29
Resultat efter finansnetto 96 152 62 56 15 50 101 44 55 32
Årets resultat 75 118 48 41 15 37 71 31 39 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 186 180 174 173 171 165 170 177 20
Omsättningstillgångar 448 623 494 452 438 503 530 480 456 574
Tillgångar 756 809 674 626 610 675 695 651 632 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 595 669 551 503 462 497 520 449 418 389
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 162 139 123 123 148 174 171 202 214 205
Skulder och eget kapital 756 809 674 626 610 675 695 651 632 594
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 258 219 238 247 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 506 370 515 481 476 158 237 312 371 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 211 157 200 191 190 181 199 228 233 208
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 60 0 0 10
Omsättning 1 198 1 028 1 191 1 138 1 144 1 149 1 148 1 293 1 389 1 279
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 599 514 596 569 563 573 574 431 457 426
Personalkostnader per anställd (tkr) 360 281 364 341 339 298 318 286 287 269
Rörelseresultat, EBITDA 96 152 61 61 20 55 106 47 49 30
Nettoomsättningförändring 16,54% -13,69% 4,66% 1,16% -1,75% -0,26% -11,21% -5,69% 7,19% -%
Du Pont-modellen 12,70% 18,79% 9,05% 8,95% 2,62% 7,41% 14,53% 6,76% 8,70% 5,39%
Vinstmarginal 8,01% 14,79% 5,12% 4,92% 1,42% 4,37% 8,80% 3,40% 4,01% 2,50%
Bruttovinstmarginal 86,98% 88,62% 87,15% 87,70% 84,27% 77,47% 85,80% 87,63% 81,98% 84,68%
Rörelsekapital/omsättning 23,87% 47,08% 31,15% 28,91% 25,78% 28,73% 31,27% 21,50% 17,65% 28,85%
Soliditet 78,70% 82,69% 81,75% 80,35% 75,74% 74,18% 75,35% 68,97% 66,14% 65,49%
Kassalikviditet 102,47% 246,04% 174,80% 146,34% 114,19% 129,89% 100,58% 68,81% 78,04% 139,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...