Visa allt om Ingvar Palmquist Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Ingvar Palmquist Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 355 2 453 1 553 2 306 3 322 3 459 3 670 1 936 1 090 1 241
Övrig omsättning - - - 120 - - 97 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 463 -324 175 500 947 1 344 487 -115 -120
Resultat efter finansnetto -15 465 -323 175 499 948 1 344 489 -115 -119
Årets resultat 82 320 2 54 288 513 634 193 0 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 720 680 962 1 039 953 949 946 668 175 310
Omsättningstillgångar 1 782 2 062 1 512 1 861 2 114 2 133 1 418 318 408 348
Tillgångar 2 503 2 742 2 474 2 900 3 067 3 082 2 364 986 583 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 477 1 545 1 375 1 523 1 619 1 458 1 073 566 373 373
Obeskattade reserver 786 908 856 1 186 1 087 984 737 257 40 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 240 289 244 192 360 639 554 162 170 126
Skulder och eget kapital 2 503 2 742 2 474 2 900 3 067 3 082 2 364 986 583 658
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 270 240 240 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 538 468 432 557 622 215 255 164 133 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 199 16 16 200 225 180 185 157 123 113
Utdelning till aktieägare 150 150 0 150 150 127 128 128 0 0
Omsättning 2 355 2 453 1 553 2 426 3 322 3 459 3 767 1 954 1 090 1 241
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 178 1 227 777 1 153 1 661 1 730 1 835 968 545 621
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 322 296 380 426 335 340 285 218 209
Rörelseresultat, EBITDA 267 820 70 501 801 1 189 1 508 578 -20 35
Nettoomsättningförändring -4,00% 57,95% -32,65% -30,58% -3,96% -5,75% 89,57% 77,61% -12,17% -%
Du Pont-modellen -0,56% 16,96% -13,02% 6,07% 16,30% 30,76% 56,85% 49,49% -19,73% -18,09%
Vinstmarginal -0,59% 18,96% -20,73% 7,63% 15,05% 27,41% 36,62% 25,21% -10,55% -9,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,48% 72,28% 81,65% 72,38% 52,80% 43,19% 23,54% 8,06% 21,83% 17,89%
Soliditet 83,50% 82,18% 82,57% 82,66% 78,91% 70,84% 68,37% 76,17% 68,92% 74,09%
Kassalikviditet 742,50% 713,49% 619,67% 969,27% 587,22% 333,80% 255,96% 196,30% 240,00% 276,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...