Visa allt om HG Motorservice i Vingåker Aktiebolag
Visa allt om HG Motorservice i Vingåker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 474 2 740 2 781 3 574 3 780 3 782 3 386 3 030 2 796 2 767
Övrig omsättning 50 60 55 43 35 139 42 42 4 80
Rörelseresultat (EBIT) 130 167 380 579 518 619 318 410 255 103
Resultat efter finansnetto 128 162 372 566 502 604 311 394 228 94
Årets resultat 99 187 295 311 272 332 176 210 134 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 632 1 480 1 551 1 638 1 468 1 245 1 041 632 710 750
Omsättningstillgångar 1 674 1 834 1 645 1 570 1 314 1 160 1 218 1 306 936 720
Tillgångar 3 306 3 314 3 196 3 208 2 782 2 405 2 259 1 938 1 646 1 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 368 2 270 2 083 1 788 1 477 1 204 873 786 664 531
Obeskattade reserver 510 510 590 598 456 328 178 111 13 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 90 129 356 395 434 521 509 474 531
Kortfristiga skulder 428 444 394 466 454 439 688 533 494 395
Skulder och eget kapital 3 306 3 314 3 196 3 208 2 782 2 405 2 259 1 938 1 646 1 470
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 321 0 0 236 251 227 256 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 130 120 120 200 60
Löner till övriga anställda 407 413 0 360 358 79 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 130 129 122 123 110 104 78 4 8
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 89 0 0
Omsättning 3 524 2 800 2 836 3 617 3 815 3 921 3 428 3 072 2 800 2 847
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 474 2 740 2 781 1 787 1 890 1 891 1 693 3 030 2 796 2 767
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 543 454 243 241 213 275 230 385 329
Rörelseresultat, EBITDA 179 255 467 664 602 702 396 715 333 174
Nettoomsättningförändring 26,79% -1,47% -22,19% -5,45% -0,05% 11,70% 11,75% 8,37% 1,05% -%
Du Pont-modellen 3,93% 5,07% 11,92% 18,05% 18,73% 25,74% 14,43% 21,57% 15,49% 7,01%
Vinstmarginal 3,74% 6,13% 13,70% 16,20% 13,78% 16,37% 9,63% 13,80% 9,12% 3,72%
Bruttovinstmarginal 32,10% 35,55% 38,87% 36,43% 34,68% 34,66% 33,55% 32,41% 32,37% 26,49%
Rörelsekapital/omsättning 35,87% 50,73% 44,98% 30,89% 22,75% 19,06% 15,65% 25,51% 15,81% 11,75%
Soliditet 83,66% 80,50% 79,57% 69,47% 65,17% 60,11% 44,45% 44,68% 40,91% 36,76%
Kassalikviditet 196,26% 189,64% 166,75% 149,36% 125,33% 91,12% 86,48% 99,25% 62,75% 44,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...