Visa allt om Törnberg Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 001 1 095 1 126 1 219 1 320 1 130 1 254 1 233 786 680
Övrig omsättning 197 - - - 37 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 595 68 -16 34 133 58 165 94 128 41
Resultat efter finansnetto 599 76 -22 48 125 59 167 95 127 41
Årets resultat 572 55 4 23 64 27 88 47 65 27
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 5 7 9 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 331 770 778 770 799 856 693 588 427 369
Tillgångar 1 331 770 778 772 804 863 702 588 427 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 097 525 470 466 443 379 402 315 318 264
Obeskattade reserver 0 137 136 170 155 121 103 60 34 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 107 172 137 206 363 197 213 75 105
Skulder och eget kapital 1 331 770 778 772 804 863 702 588 427 369
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 360 390 365 330 320 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 204 412 492 456 84 79 60 55 26 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 56 129 155 151 184 192 180 165 150 139
Utdelning till aktieägare 960 0 0 0 0 0 50 0 50 10
Omsättning 1 198 1 095 1 126 1 219 1 357 1 130 1 254 1 233 786 680
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 501 548 563 610 660 565 627 617 393 680
Personalkostnader per anställd (tkr) 138 275 330 316 324 338 312 308 277 515
Rörelseresultat, EBITDA 595 68 -14 36 135 60 167 94 128 41
Nettoomsättningförändring -8,58% -2,75% -7,63% -7,65% 16,81% -9,89% 1,70% 56,87% 15,59% -%
Du Pont-modellen 45,15% 9,87% -1,41% 6,35% 17,04% 6,72% 23,79% 16,33% 29,98% 11,11%
Vinstmarginal 60,04% 6,94% -0,98% 4,02% 10,38% 5,13% 13,32% 7,79% 16,28% 6,03%
Bruttovinstmarginal 90,91% 85,48% 83,57% 81,79% 74,70% 85,93% 81,34% 74,61% 97,46% 96,32%
Rörelsekapital/omsättning 109,59% 60,55% 53,82% 51,93% 44,92% 43,63% 39,55% 30,41% 44,78% 38,82%
Soliditet 82,42% 82,06% 73,29% 76,59% 69,31% 54,25% 67,83% 60,92% 80,21% 71,54%
Kassalikviditet 568,80% 719,63% 452,33% 562,04% 387,86% 235,81% 351,78% 276,06% 569,33% 351,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...