Visa allt om Törnberg Konsult Aktiebolag
Visa allt om Törnberg Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 1 001 1 095 1 126 1 219 1 320 1 130 1 254 1 233 786
Övrig omsättning - 197 - - - 37 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -147 595 68 -16 34 133 58 165 94 128
Resultat efter finansnetto -155 599 76 -22 48 125 59 167 95 127
Årets resultat -155 572 55 4 23 64 27 88 47 65
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 5 7 9 0 0
Omsättningstillgångar 461 1 331 770 778 770 799 856 693 588 427
Tillgångar 461 1 331 770 778 772 804 863 702 588 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -17 1 097 525 470 466 443 379 402 315 318
Obeskattade reserver 0 0 137 136 170 155 121 103 60 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 478 234 107 172 137 206 363 197 213 75
Skulder och eget kapital 461 1 331 770 778 772 804 863 702 588 427
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 360 390 365 330 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 204 412 492 456 84 79 60 55 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 56 129 155 151 184 192 180 165 150
Utdelning till aktieägare 0 960 0 0 0 0 0 50 0 50
Omsättning 3 1 198 1 095 1 126 1 219 1 357 1 130 1 254 1 233 786
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 501 548 563 610 660 565 627 617 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 62 138 275 330 316 324 338 312 308 277
Rörelseresultat, EBITDA -147 595 68 -14 36 135 60 167 94 128
Nettoomsättningförändring -99,70% -8,58% -2,75% -7,63% -7,65% 16,81% -9,89% 1,70% 56,87% -%
Du Pont-modellen -31,67% 45,15% 9,87% -1,41% 6,35% 17,04% 6,72% 23,79% 16,33% 29,98%
Vinstmarginal -4 866,67% 60,04% 6,94% -0,98% 4,02% 10,38% 5,13% 13,32% 7,79% 16,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 90,91% 85,48% 83,57% 81,79% 74,70% 85,93% 81,34% 74,61% 97,46%
Rörelsekapital/omsättning -566,67% 109,59% 60,55% 53,82% 51,93% 44,92% 43,63% 39,55% 30,41% 44,78%
Soliditet -3,69% 82,42% 82,06% 73,29% 76,59% 69,31% 54,25% 67,83% 60,92% 80,21%
Kassalikviditet 96,44% 568,80% 719,63% 452,33% 562,04% 387,86% 235,81% 351,78% 276,06% 569,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...