Visa allt om Brandberg Konsulting AB
Visa allt om Brandberg Konsulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -14 -1 -4 -34 -3 -5 104 -8 -4
Resultat efter finansnetto -12 -14 10 -4 -34 -3 -5 107 -8 -3
Årets resultat -12 -14 10 -4 -17 0 0 58 -2 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 37 37 80 80 90 90 90 87 87
Omsättningstillgångar 92 104 118 68 73 95 116 122 19 25
Tillgångar 129 141 155 148 153 185 206 212 106 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 137 151 141 145 162 162 161 103 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 17 20 26 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 8 8 7 24 24 2 2
Skulder och eget kapital 129 141 155 148 153 185 206 212 106 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 10 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 154 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 13 - - 10 - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -14 -1 -4 -34 -3 -5 104 -8 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 50,47% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 69,48% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 63,64% -% -%
Soliditet 96,90% 97,16% 97,42% 95,27% 94,77% 94,34% 85,80% 84,77% 97,17% 97,61%
Kassalikviditet 2 300,00% 2 600,00% 2 950,00% 850,00% 912,50% 1 357,14% 483,33% 508,33% 950,00% 1 250,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...