Visa allt om Hjärtstartaren i Kalmar M.E.Strömberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 31 295 208 15 606 31 301 23 705 22 397 30 885 33 165 26 097
Övrig omsättning 600 600 625 3 714 - - 20 - - 24
Rörelseresultat (EBIT) -100 71 29 3 343 2 979 1 730 -199 1 273 1 969 1 182
Resultat efter finansnetto 220 489 637 3 845 3 152 1 890 114 1 559 2 201 1 252
Årets resultat 246 369 317 2 160 1 819 1 219 308 1 109 1 583 952
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 399 1 549 2 021 2 583 1 881 1 989 2 099 2 219 2 226 4 138
Omsättningstillgångar 15 270 15 252 15 068 15 011 13 739 11 607 8 531 9 215 10 007 5 495
Tillgångar 16 669 16 801 17 088 17 594 15 620 13 596 10 630 11 433 12 234 9 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 655 13 569 13 370 13 904 11 744 9 925 8 706 8 398 7 539 6 050
Obeskattade reserver 2 829 2 910 2 909 2 730 1 860 1 190 966 1 298 1 298 1 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 185 322 809 961 2 016 2 481 957 1 737 3 397 2 285
Skulder och eget kapital 16 669 16 801 17 088 17 594 15 620 13 596 10 630 11 433 12 234 9 632
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 333 170 175 496 1 096 972 1 048 1 247 1 184 1 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 17 11 129 378 367 365 435 412 388
Utdelning till aktieägare 160 160 170 850 0 0 0 0 250 93
Omsättning 631 895 833 19 320 31 301 23 705 22 417 30 885 33 165 26 121
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 148 104 7 803 7 825 5 926 5 599 5 148 5 528 4 350
Personalkostnader per anställd (tkr) 189 108 117 323 377 341 361 285 271 260
Rörelseresultat, EBITDA -100 71 33 3 345 2 982 1 734 -193 1 281 1 980 1 198
Nettoomsättningförändring -89,49% 41,83% -98,67% -50,14% 32,04% 5,84% -27,48% -6,87% 27,08% -%
Du Pont-modellen 1,32% 2,95% 3,74% 22,38% 20,19% 13,90% 1,06% 13,70% 17,98% 13,00%
Vinstmarginal 709,68% 168,14% 307,21% 25,23% 10,07% 7,97% 0,50% 5,07% 6,63% 4,80%
Bruttovinstmarginal 29,03% 22,03% 21,63% 10,75% 16,85% 16,47% 9,85% 13,16% 14,20% 13,61%
Rörelsekapital/omsättning 48 661,29% 5 061,02% 6 855,29% 90,03% 37,45% 38,50% 33,82% 24,21% 19,93% 12,30%
Soliditet 95,16% 94,27% 90,79% 90,46% 83,96% 79,45% 88,44% 81,63% 69,26% 72,51%
Kassalikviditet 8 254,05% 4 736,65% 1 862,55% 1 553,80% 450,99% 330,07% 589,34% 302,42% 163,35% 121,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...