Visa allt om Runes Färgteam i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 596 2 456 3 217 2 624 2 513 2 497 2 404 2 010 1 859 1 803
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 885 1 792 2 498 1 799 1 880 1 732 1 694 1 116 1 257 1 189
Resultat efter finansnetto 2 019 1 840 2 585 1 955 1 943 1 709 1 623 1 074 1 210 1 190
Årets resultat 1 331 1 571 2 012 1 074 1 066 941 898 773 1 042 1 060
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 579 17 462 15 674 7 163 4 962 4 697 4 677 4 534 4 662 8 059
Omsättningstillgångar 3 851 2 714 2 963 2 914 3 702 2 935 2 792 1 002 915 1 102
Tillgångar 21 430 20 175 18 636 10 078 8 664 7 632 7 470 5 537 5 576 9 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 083 10 752 9 181 7 169 6 096 5 030 4 089 3 191 3 188 3 010
Obeskattade reserver 1 944 1 634 1 816 1 816 1 324 834 405 0 0 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 485 6 500 6 500 0 0 123 1 595 1 519 1 651 5 202
Kortfristiga skulder 918 1 289 1 139 1 093 1 244 1 646 1 381 827 737 709
Skulder och eget kapital 21 430 20 175 18 636 10 078 8 664 7 632 7 470 5 537 5 576 9 161
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 596 2 456 3 217 2 624 2 513 2 497 2 404 2 010 1 859 1 803
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 068 1 975 2 634 1 935 2 016 1 867 1 822 1 243 1 404 1 336
Nettoomsättningförändring 5,70% -23,66% 22,60% 4,42% 0,64% 3,87% 19,60% 8,12% 3,11% -%
Du Pont-modellen 10,20% 10,05% 14,48% 19,41% 22,45% 22,77% 22,74% 20,26% 22,58% 12,99%
Vinstmarginal 84,21% 82,57% 83,90% 74,54% 77,40% 69,60% 70,67% 55,82% 67,72% 66,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 112,98% 58,02% 56,70% 69,40% 97,81% 51,62% 58,69% 8,71% 9,58% 21,80%
Soliditet 63,46% 59,61% 56,87% 84,42% 81,62% 73,96% 58,73% 57,63% 57,17% 34,74%
Kassalikviditet 419,50% 210,55% 260,14% 266,61% 297,59% 178,31% 202,17% 121,16% 124,15% 155,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...