Visa allt om Solägget HVB Aktiebolag
Visa allt om Solägget HVB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 764 4 409 3 879 3 776 4 252 5 410 5 103 4 791 3 596 3 188
Övrig omsättning 27 48 24 15 20 26 19 21 24 46
Rörelseresultat (EBIT) -1 006 -29 368 455 -132 599 185 214 -12 57
Resultat efter finansnetto -1 018 -33 375 473 -189 596 436 115 -26 44
Årets resultat 7 17 -200 321 -151 461 406 60 34 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 236 952 826 858 758 899 688 756 617 729
Omsättningstillgångar 1 455 982 2 098 1 875 819 962 935 522 516 317
Tillgångar 2 691 1 933 2 924 2 733 1 577 1 861 1 623 1 278 1 133 1 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 968 961 944 1 144 823 789 629 223 162 339
Obeskattade reserver 0 0 0 105 60 60 86 103 104 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 245 49 0 7 37 82 141 199 102 32
Kortfristiga skulder 1 479 924 1 980 1 477 657 930 768 753 765 498
Skulder och eget kapital 2 691 1 933 2 924 2 733 1 577 1 861 1 623 1 278 1 133 1 046
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 886 714 806 624 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 572 1 427 1 141 1 092 1 685 721 907 880 529 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 613 657 554 397 618 502 704 834 560 381
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 0 0 210
Omsättning 3 791 4 457 3 903 3 791 4 272 5 436 5 122 4 812 3 620 3 234
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 941 1 102 1 293 1 259 1 063 1 353 1 021 958 899 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) 546 521 565 496 576 528 466 476 395 397
Rörelseresultat, EBITDA -978 -24 409 524 -35 738 369 422 221 308
Nettoomsättningförändring -14,63% 13,66% 2,73% -11,19% -21,40% 6,02% 6,51% 33,23% 12,80% -%
Du Pont-modellen -37,38% -1,50% 12,93% 17,45% -8,37% 32,72% 27,79% 16,82% -1,06% 5,45%
Vinstmarginal -26,73% -0,66% 9,74% 12,63% -3,10% 11,26% 8,84% 4,49% -0,33% 1,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,64% 1,32% 3,04% 10,54% 3,81% 0,59% 3,27% -4,82% -6,92% -5,68%
Soliditet 35,97% 49,72% 32,28% 44,69% 54,99% 44,77% 42,66% 23,25% 20,91% 44,66%
Kassalikviditet 98,38% 106,28% 105,96% 126,95% 124,66% 103,44% 121,74% 69,32% 67,45% 63,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...