Visa allt om Tor Jansson Verktyg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 779 2 078 1 831 1 934 2 212 2 167 2 121 2 555 2 171 1 820
Övrig omsättning - - - - - - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) 146 259 221 120 273 350 263 187 7 7
Resultat efter finansnetto 147 264 237 120 267 342 255 180 -7 1
Årets resultat 134 240 165 84 197 237 126 115 42 95
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 408 438 497 555 632 653 723 764 821 888
Omsättningstillgångar 1 815 1 925 2 398 2 154 1 964 1 752 1 284 1 154 1 122 1 024
Tillgångar 2 224 2 363 2 895 2 709 2 595 2 405 2 007 1 918 1 943 1 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 546 1 412 1 872 1 706 1 622 1 425 1 188 1 062 1 038 1 086
Obeskattade reserver 308 333 377 365 360 360 340 260 240 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 370 619 646 637 613 620 479 596 666 522
Skulder och eget kapital 2 224 2 363 2 895 2 709 2 595 2 405 2 007 1 918 1 943 1 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 353 357 348 346 334 318 316 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 540 553 184 225 236 190 127 398 356 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 249 251 251 256 269 233 258 374 266 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Omsättning 1 779 2 078 1 831 1 934 2 212 2 167 2 121 2 555 2 171 1 837
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 890 1 039 916 967 1 106 1 084 1 061 852 1 086 910
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 406 396 420 428 385 362 365 471 331
Rörelseresultat, EBITDA 176 317 279 197 350 420 333 255 85 114
Nettoomsättningförändring -14,39% 13,49% -5,33% -12,57% 2,08% 2,17% -16,99% 17,69% 19,29% -%
Du Pont-modellen 6,74% 11,30% 8,26% 4,72% 10,60% 14,68% 13,25% 9,80% 0,36% 0,37%
Vinstmarginal 8,43% 12,85% 13,05% 6,62% 12,43% 16,29% 12,54% 7,36% 0,32% 0,38%
Bruttovinstmarginal 61,33% 65,54% 67,18% 62,05% 65,51% 64,14% 60,63% 68,49% 64,44% 58,02%
Rörelsekapital/omsättning 81,23% 62,85% 95,69% 78,44% 61,08% 52,24% 37,95% 21,84% 21,00% 27,58%
Soliditet 80,32% 70,75% 74,26% 72,91% 72,73% 70,28% 71,39% 65,13% 62,32% 68,28%
Kassalikviditet 469,19% 297,42% 356,04% 322,45% 303,75% 267,10% 251,36% 175,67% 157,06% 179,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...