Visa allt om Boden Sjukgymnastik & Idrottsrehab Aktiebolag
Visa allt om Boden Sjukgymnastik & Idrottsrehab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 261 11 999 14 535 18 275 18 248 10 596 10 191 9 082 8 216 7 532
Övrig omsättning 560 236 157 294 484 720 794 721 695 746
Rörelseresultat (EBIT) 583 -1 382 524 415 1 043 754 502 155 167 229
Resultat efter finansnetto 572 -1 401 -638 392 1 031 575 505 180 179 224
Årets resultat 337 -1 207 -903 0 -199 258 261 217 211 143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 236 200 206 316 398 484 774 428 481 603
Omsättningstillgångar 2 541 2 146 2 147 4 037 3 513 3 626 2 072 2 412 2 063 1 713
Tillgångar 2 777 2 346 2 354 4 353 3 911 4 109 2 846 2 840 2 544 2 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -216 -552 -781 122 668 867 1 409 1 148 931 719
Obeskattade reserver 0 0 194 0 25 872 725 595 739 871
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 545 0 0 0 320 0 0 0 0 58
Kortfristiga skulder 2 448 2 898 2 941 4 231 2 896 2 370 711 1 096 874 668
Skulder och eget kapital 2 777 2 346 2 354 4 353 3 911 4 109 2 846 2 840 2 544 2 317
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 186 124 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 589 3 301 3 494 4 953 5 146 2 821 2 388 2 254 2 208 2 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 989 1 256 1 380 1 873 2 009 873 842 774 804 796
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 546 0 800 0 0 0
Omsättning 10 821 12 235 14 692 18 569 18 732 11 316 10 985 9 803 8 911 8 278
Nyckeltal
Antal anställda 8 12 13 17 19 11 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 283 1 000 1 118 1 075 960 963 1 019 908 822 753
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 381 382 433 386 366 351 318 314 310
Rörelseresultat, EBITDA 664 -1 263 654 541 1 184 886 586 270 384 479
Nettoomsättningförändring -14,48% -17,45% -20,47% 0,15% 72,22% 3,97% 12,21% 10,54% 9,08% -%
Du Pont-modellen 21,03% -58,82% 22,30% 9,56% 26,69% 14,02% 17,74% 6,41% 7,11% 10,19%
Vinstmarginal 5,69% -11,50% 3,61% 2,28% 5,72% 5,44% 4,96% 2,00% 2,20% 3,13%
Bruttovinstmarginal 96,13% 95,46% 95,13% 93,77% 94,25% 92,08% 91,71% 90,74% 84,98% 93,59%
Rörelsekapital/omsättning 0,91% -6,27% -5,46% -1,06% 3,38% 11,85% 13,35% 14,49% 14,47% 13,87%
Soliditet -7,78% -23,53% -26,75% 2,80% 17,55% 36,74% 68,28% 55,51% 57,51% 58,10%
Kassalikviditet 93,63% 65,84% 65,11% 90,97% 109,84% 141,35% 275,67% 209,85% 223,23% 217,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...