Visa allt om Angarns Smide Aktiebolag
Visa allt om Angarns Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 416 359 512 1 085 974 1 002 856 792 788 977
Övrig omsättning - - 27 - - 1 17 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -35 148 696 534 369 110 28 -32 15
Resultat efter finansnetto -38 -31 152 695 533 368 109 25 -38 6
Årets resultat 0 18 117 382 296 203 79 13 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 458 0 0 0 0 0 3 35 47 78
Omsättningstillgångar 558 1 154 1 321 1 477 1 053 739 445 339 340 440
Tillgångar 1 016 1 154 1 321 1 477 1 053 739 448 374 388 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 771 853 836 604 428 275 196 184 182
Obeskattade reserver 305 347 404 404 229 99 7 7 0 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Kortfristiga skulder 40 36 64 237 220 212 166 170 204 233
Skulder och eget kapital 1 016 1 154 1 321 1 477 1 053 739 448 374 388 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 281 406 419 399 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 158 180 180 162 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 21 19 23 89 125 166 170 154 160
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 150 120 50 0 0 0
Omsättning 416 359 539 1 085 974 1 003 873 792 788 977
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 416 359 512 1 085 974 1 002 856 792 788 977
Personalkostnader per anställd (tkr) 205 179 206 203 251 406 571 588 558 616
Rörelseresultat, EBITDA -32 -35 148 696 534 372 128 40 47 85
Nettoomsättningförändring 15,88% -29,88% -52,81% 11,40% -2,79% 17,06% 8,08% 0,51% -19,34% -%
Du Pont-modellen -3,15% -2,69% 11,58% 47,12% 50,71% 49,93% 24,55% 7,75% -7,99% 3,09%
Vinstmarginal -7,69% -8,64% 29,88% 64,15% 54,83% 36,83% 12,85% 3,66% -3,93% 1,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,72% 98,36% 100,00% 99,88% 99,75% 97,46% 87,51%
Rörelsekapital/omsättning 124,52% 311,42% 245,51% 114,29% 85,52% 52,59% 32,59% 21,34% 17,26% 21,19%
Soliditet 89,46% 90,27% 88,43% 76,76% 73,39% 67,79% 62,54% 53,75% 47,42% 40,97%
Kassalikviditet 1 395,00% 3 205,56% 2 064,06% 623,21% 478,64% 348,58% 268,07% 199,41% 166,67% 188,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...