Visa allt om FÖRSÄKRINGSBYRÅN DAMBERG & PARTNERS Aktiebolag
Visa allt om FÖRSÄKRINGSBYRÅN DAMBERG & PARTNERS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 760 3 201 3 375 3 701 3 503 3 608 3 903 3 635 3 605 3 240
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -180 -18 9 42 307 338 523 661 501 384
Resultat efter finansnetto -178 -9 26 65 342 351 533 693 526 396
Årets resultat 0 1 87 93 205 211 329 503 275 248
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 14 14 16 29 49 70
Omsättningstillgångar 685 1 393 1 983 2 190 2 273 2 235 2 354 2 067 1 708 1 358
Tillgångar 685 1 393 1 983 2 190 2 287 2 249 2 370 2 096 1 757 1 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 448 947 1 060 1 167 1 162 1 151 1 023 690 565
Obeskattade reserver 247 429 444 535 605 544 483 400 409 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 190 515 592 595 515 543 736 673 658 591
Skulder och eget kapital 685 1 393 1 983 2 190 2 287 2 249 2 370 2 096 1 757 1 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 447 445 429 410 417 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 198 2 140 2 169 2 297 1 567 1 614 1 640 1 449 1 485 1 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 354 623 634 672 600 587 575 511 551 510
Utdelning till aktieägare 0 200 500 200 200 200 200 200 170 150
Omsättning 1 760 3 201 3 375 3 701 3 503 3 608 3 903 3 635 3 605 3 240
Nyckeltal
Antal anställda 3 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 587 457 563 617 584 601 651 606 601 540
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 411 490 516 455 461 467 406 428 386
Rörelseresultat, EBITDA -180 -18 9 42 307 340 536 681 521 406
Nettoomsättningförändring -45,02% -5,16% -8,81% 5,65% -2,91% -7,56% 7,37% 0,83% 11,27% -%
Du Pont-modellen -25,99% -0,65% 1,31% 2,92% 14,95% 15,70% 22,49% 33,11% 29,94% 27,73%
Vinstmarginal -10,11% -0,28% 0,77% 1,73% 9,76% 9,78% 13,66% 19,09% 14,59% 12,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,12% 27,43% 41,21% 43,10% 50,19% 46,90% 41,46% 38,35% 29,13% 23,67%
Soliditet 64,33% 56,18% 65,22% 66,41% 70,52% 69,49% 63,59% 62,55% 56,03% 53,33%
Kassalikviditet 360,53% 270,49% 334,97% 368,07% 441,36% 411,60% 319,84% 307,13% 259,57% 229,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...