Visa allt om Knivstaentre AB
Visa allt om Knivstaentre AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 692 532 475 334 342 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 4 - 321 232 239 147 368
Rörelseresultat (EBIT) 530 386 318 178 187 140 42 -20 -105 -135
Resultat efter finansnetto 530 399 346 224 232 24 55 72 -45 -103
Årets resultat 413 311 521 123 185 116 202 233 146 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 541 1 572 1 603 1 639 1 674 1 712 2 750 1 781 1 828 1 861
Omsättningstillgångar 512 332 2 429 2 132 2 139 2 141 1 297 2 431 2 338 2 255
Tillgångar 2 053 1 904 4 032 3 771 3 813 3 853 4 047 4 212 4 166 4 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 937 1 783 3 422 3 301 3 369 3 315 3 328 3 246 3 105 3 045
Obeskattade reserver 0 0 0 323 267 287 467 692 922 997
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 116 120 610 147 177 251 252 275 139 76
Skulder och eget kapital 2 053 1 904 4 032 3 771 3 813 3 853 4 047 4 212 4 166 4 117
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
Utdelning till aktieägare 0 260 1 950 0 141 130 130 120 92 85
Omsättning 692 532 475 338 342 321 232 239 147 368
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 183
Rörelseresultat, EBITDA 561 417 353 213 225 178 93 27 -58 -89
Nettoomsättningförändring 30,08% 12,00% 42,22% -2,34% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 25,82% 21,01% 8,58% 5,91% 6,08% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 76,59% 75,19% 72,84% 66,77% 67,84% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 57,23% 39,85% 382,95% 594,31% 573,68% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,35% 93,64% 84,87% 93,85% 93,52% 91,53% 90,74% 88,89% 90,47% 91,40%
Kassalikviditet 441,38% 276,67% 398,20% 1 450,34% 1 208,47% 852,99% 514,68% 884,00% 1 682,01% 2 967,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...