Visa allt om Elarbeten i Ödåkra Aktiebolag
Visa allt om Elarbeten i Ödåkra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 117 3 233 3 096 3 375 3 146 3 532 3 631 4 638 3 564 3 030
Övrig omsättning - - - - - 75 100 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 256 110 82 187 -88 101 423 121 67 58
Resultat efter finansnetto 256 108 79 185 -88 98 385 121 60 52
Årets resultat 198 80 148 92 3 67 250 67 70 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 37 25 42 88 134 237 129 175 290
Omsättningstillgångar 1 666 1 885 2 090 2 308 1 992 2 027 2 145 1 718 1 806 1 497
Tillgångar 1 692 1 922 2 115 2 350 2 080 2 161 2 381 1 848 1 980 1 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 334 1 136 1 056 908 816 813 746 496 429 389
Obeskattade reserver 0 0 0 116 65 165 165 122 98 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 301 606 609 519 427 447 359 555 519
Kortfristiga skulder 358 485 453 717 680 756 1 023 870 898 739
Skulder och eget kapital 1 692 1 922 2 115 2 350 2 080 2 161 2 381 1 848 1 980 1 786
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 390 378 369 358 353 338 313 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 794 799 519 519 466 459 451 448 398 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 404 375 421 419 389 379 380 375 342 296
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 3 117 3 233 3 096 3 375 3 146 3 607 3 731 4 638 3 564 3 030
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 039 1 078 774 844 787 883 908 1 160 891 758
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 409 342 337 315 315 303 296 269 253
Rörelseresultat, EBITDA 267 121 130 233 -42 204 526 185 182 176
Nettoomsättningförändring -3,59% 4,43% -8,27% 7,28% -10,93% -2,73% -21,71% 30,13% 17,62% -%
Du Pont-modellen 15,13% 5,72% 3,88% 7,96% -4,23% 4,67% 17,77% 6,60% 3,38% 3,25%
Vinstmarginal 8,21% 3,40% 2,65% 5,54% -2,80% 2,86% 11,65% 2,63% 1,88% 1,91%
Bruttovinstmarginal 60,80% 54,28% 63,95% 61,30% 55,28% 53,91% 58,66% 41,40% 46,58% 53,20%
Rörelsekapital/omsättning 41,96% 43,30% 52,87% 47,14% 41,70% 35,99% 30,90% 18,28% 25,48% 25,02%
Soliditet 78,84% 59,11% 49,93% 42,28% 41,53% 43,25% 36,44% 31,59% 25,23% 27,42%
Kassalikviditet 450,28% 373,40% 421,85% 300,70% 273,24% 233,86% 182,99% 181,95% 184,41% 163,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...