Visa allt om Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag
Visa allt om Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 318 171 293 959 227 054 245 555 239 515 218 240 185 903 455 604 509 694 413 842
Övrig omsättning 15 - - 1 170 - 60 089 - 398 752 1 734
Rörelseresultat (EBIT) -43 436 -10 330 -14 897 -24 270 -28 308 5 396 -48 076 -54 213 68 676 2 815
Resultat efter finansnetto -45 105 -12 679 -17 224 -26 978 -31 338 3 418 -52 500 -62 723 64 523 1 107
Årets resultat -36 289 -12 679 -25 271 -28 551 -31 338 4 802 -38 732 -17 432 39 678 -1 823
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 243 105 755 96 415 83 130 86 501 87 158 94 701 82 940 71 014 56 915
Omsättningstillgångar 84 909 70 356 35 094 70 097 69 593 47 814 121 326 164 500 179 412 104 286
Tillgångar 224 152 176 113 131 509 153 227 156 094 134 972 216 027 247 440 250 426 161 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 823 19 352 12 031 11 102 11 153 15 191 -4 351 34 381 35 213 13 535
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 38 836 29 477
Avsättningar (tkr) 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 52 463 20 000 61 400 61 260 70 740 64 020 82 550 55 795 31 775 38 000
Kortfristiga skulder 146 866 136 761 58 078 80 865 74 201 55 761 137 828 157 264 144 602 80 189
Skulder och eget kapital 224 152 176 113 131 509 153 227 156 094 134 972 216 027 247 440 250 426 161 201
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 767 771 747 744 750 744 755 726 685 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 28 498 22 311 17 631 19 389 16 932 16 095 18 331 29 598 29 465 29 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 10 838 8 449 7 008 7 402 6 776 6 739 5 962 11 623 12 136 10 913
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 318 186 293 959 227 054 246 725 239 515 278 329 185 903 456 002 510 446 415 576
Nyckeltal
Antal anställda 63 56 45 56 50 50 65 93 97 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 050 5 249 5 046 4 385 4 790 4 365 2 860 4 899 5 255 4 311
Personalkostnader per anställd (tkr) 632 642 564 492 489 472 385 451 436 429
Rörelseresultat, EBITDA -31 942 -1 371 -8 927 -17 993 -23 102 10 466 -42 766 -45 145 76 280 9 752
Nettoomsättningförändring 8,24% 29,47% -7,53% 2,52% 9,75% 17,39% -59,20% -10,61% 23,16% -%
Du Pont-modellen -19,38% -5,86% -11,33% -15,84% -18,13% 4,00% -22,07% -21,43% 28,06% 1,77%
Vinstmarginal -13,65% -3,51% -6,56% -9,88% -11,82% 2,47% -25,64% -11,64% 13,79% 0,69%
Bruttovinstmarginal 19,15% 8,02% -2,41% -6,99% -8,16% -7,47% -19,50% -8,50% 17,10% 3,35%
Rörelsekapital/omsättning -19,47% -22,59% -10,12% -4,39% -1,92% -3,64% -8,88% 1,59% 6,83% 5,82%
Soliditet 8,40% 10,99% 9,15% 7,25% 7,15% 11,25% -2,01% 13,89% 25,23% 21,56%
Kassalikviditet 6,37% 10,39% 10,23% 37,26% 38,46% 26,38% 74,17% 72,37% 70,17% 72,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...