Visa allt om SPOC IT Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 966 288 215 436 3 650 4 375 6 708 6 429 6 518
Övrig omsättning - - - 2 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 2 32 9 -26 -653 -66 1 936 1 610 1 126
Resultat efter finansnetto -4 2 33 10 -19 -655 -52 2 117 1 707 1 164
Årets resultat -4 2 25 6 -68 -485 -41 1 518 1 226 833
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 11 127 203 155 167 151
Omsättningstillgångar 98 468 240 289 155 2 062 4 442 7 923 5 515 4 144
Tillgångar 98 468 240 297 166 2 189 4 645 8 078 5 681 4 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 102 100 75 68 111 176 117 111 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 366 139 222 98 2 078 4 469 7 960 5 570 4 149
Skulder och eget kapital 98 468 240 297 166 2 189 4 645 8 078 5 681 4 294
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 609 630 602 664 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 90 85 113
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 1 329 1 805 1 978 1 952 2 041
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 105 181
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 843 1 199 847 228 1 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 966 288 217 439 3 650 4 375 6 708 6 429 6 518
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 5 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 730 729 1 118 1 286 1 304
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 561 591 610 764 810
Rörelseresultat, EBITDA -4 2 32 9 -8 -626 -38 1 954 1 625 1 135
Nettoomsättningförändring -100,00% 235,42% 33,95% -50,69% -88,05% -16,57% -34,78% 4,34% -1,37% -%
Du Pont-modellen -% 0,43% 13,75% 3,37% -11,45% -29,83% -1,12% 26,21% 30,07% 27,13%
Vinstmarginal -% 0,21% 11,46% 4,65% -4,36% -17,89% -1,19% 31,56% 26,57% 17,87%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 10,56% 35,07% 31,16% 13,07% -0,44% -0,62% -0,55% -0,86% -0,08%
Soliditet 100,00% 21,79% 41,67% 25,25% 40,96% 5,07% 3,79% 1,45% 1,95% 3,38%
Kassalikviditet -% 127,87% 172,66% 130,18% 158,16% 99,23% 99,40% 99,54% 99,01% 99,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...