Visa allt om Fackhandelsdata i Stockholm AB
Visa allt om Fackhandelsdata i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 368 13 728 14 144 14 928 14 269 17 991 10 996 10 042 9 162 10 189
Övrig omsättning 276 - - - 198 182 141 34 - -
Rörelseresultat (EBIT) 109 114 -226 838 1 066 2 884 771 501 343 246
Resultat efter finansnetto 114 131 -169 876 1 114 2 863 770 509 336 215
Årets resultat 59 249 26 531 523 1 576 166 289 167 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 114 541 920 1 740 1 660 2 041 290 258 285
Omsättningstillgångar 5 574 5 762 7 014 7 201 6 076 6 529 2 791 3 239 2 466 2 860
Tillgångar 5 751 5 877 7 555 8 120 7 816 8 189 4 832 3 529 2 724 3 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 506 1 447 3 097 3 371 3 090 2 816 1 380 1 356 1 071 904
Obeskattade reserver 1 582 1 580 1 805 2 041 1 978 1 583 864 321 214 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 160 752 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 663 2 850 2 653 2 708 2 748 3 629 1 835 1 851 1 439 2 131
Skulder och eget kapital 5 751 5 877 7 555 8 120 7 816 8 189 4 832 3 529 2 724 3 145
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 607 1 449 1 481 646 644
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 388 4 889 5 731 5 070 4 869 2 846 1 842 1 586 1 861 1 969
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 990 3 038 3 215 2 811 2 684 2 117 1 573 1 434 1 527 1 434
Utdelning till aktieägare 0 0 300 300 250 250 140 142 0 0
Omsättning 15 644 13 728 14 144 14 928 14 467 18 173 11 137 10 076 9 162 10 189
Nyckeltal
Antal anställda 14 13 13 12 12 11 10 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 098 1 056 1 088 1 244 1 189 1 636 1 100 1 004 1 145 1 274
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 624 704 668 641 607 495 468 532 512
Rörelseresultat, EBITDA 187 552 232 1 407 1 453 3 349 933 606 427 353
Nettoomsättningförändring 11,95% -2,94% -5,25% 4,62% -20,69% 63,61% 9,50% 9,60% -10,08% -%
Du Pont-modellen 1,98% 2,23% -2,24% 10,86% 14,43% 35,41% 16,12% 14,68% 13,11% 8,14%
Vinstmarginal 0,74% 0,95% -1,19% 5,91% 7,91% 16,12% 7,08% 5,16% 3,90% 2,51%
Bruttovinstmarginal 71,04% 77,73% 79,74% 78,97% 77,27% 66,09% 66,95% 69,95% 70,50% 59,98%
Rörelsekapital/omsättning 18,94% 21,21% 30,83% 30,10% 23,32% 16,12% 8,69% 13,82% 11,21% 7,15%
Soliditet 47,64% 45,59% 59,63% 60,04% 58,19% 48,63% 41,74% 44,97% 44,97% 31,26%
Kassalikviditet 137,59% 186,04% 242,78% 250,66% 206,59% 168,37% 135,91% 160,45% 157,47% 122,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...