Visa allt om X-et Project Aktiebolag
Visa allt om X-et Project Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 235 175 1 407 1 327 1 157 1 266 601 964 1 930 917
Övrig omsättning - 34 - - - - - 31 - -
Rörelseresultat (EBIT) -94 -66 138 114 -84 74 80 139 462 -64
Resultat efter finansnetto -91 -62 147 116 -81 56 118 136 453 -66
Årets resultat 0 44 395 73 -276 51 134 67 329 -66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 100 100 102 115 155 213 264 221 155
Omsättningstillgångar 556 739 701 592 398 816 540 676 800 177
Tillgångar 666 839 801 694 513 970 753 939 1 021 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 496 596 651 356 283 559 508 574 607 278
Obeskattade reserver 90 90 90 2 10 100 102 119 80 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 12 52 90 122 0
Kortfristiga skulder 80 153 59 336 219 298 91 157 212 54
Skulder och eget kapital 666 839 801 694 513 970 753 939 1 021 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 36 8 16 0 57
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 51 116 148 131 15 31 36 57 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 7 11 20 19 9 12 17 16 13
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 0 0 0 0 100 0
Omsättning 235 209 1 407 1 327 1 157 1 266 601 995 1 930 917
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 175 1 407 - 1 157 1 266 601 964 1 930 917
Personalkostnader per anställd (tkr) - 62 130 - 157 70 54 71 77 67
Rörelseresultat, EBITDA -93 -66 140 127 -44 118 131 213 548 1
Nettoomsättningförändring 34,29% -87,56% 6,03% 14,69% -8,61% 110,65% -37,66% -50,05% 110,47% -%
Du Pont-modellen -13,66% -7,39% 18,35% 17,15% -15,20% 7,73% 17,00% 16,19% 45,25% -19,28%
Vinstmarginal -38,72% -35,43% 10,45% 8,97% -6,74% 5,92% 21,30% 15,77% 23,94% -6,98%
Bruttovinstmarginal 35,74% 71,43% 43,07% 45,14% 31,37% 36,26% 78,70% 53,11% 52,85% 54,09%
Rörelsekapital/omsättning 202,55% 334,86% 45,63% 19,29% 15,47% 40,92% 74,71% 53,84% 30,47% 13,41%
Soliditet 85,02% 79,40% 90,04% 51,51% 56,60% 65,23% 77,45% 70,25% 65,09% 83,73%
Kassalikviditet 695,00% 483,01% 1 188,14% 176,19% 181,74% 273,83% 593,41% 430,57% 377,36% 296,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...