Visa allt om Strömskär Transport & Konsult Aktiebolag
Visa allt om Strömskär Transport & Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 11 18 26 117 91 0 0 197 0
Övrig omsättning - - - - 345 32 - - - 4 901
Rörelseresultat (EBIT) -409 -693 -299 -190 137 -187 -266 -1 704 -485 3 930
Resultat efter finansnetto -343 -1 002 888 228 387 804 1 311 -2 805 -610 4 362
Årets resultat -240 -1 011 687 10 387 877 1 334 -2 767 -610 2 985
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 767 15 981 17 519 16 825 13 540 15 993 16 448 13 675 15 431 14 494
Omsättningstillgångar 780 1 937 1 429 1 232 4 293 1 477 270 1 721 2 801 5 687
Tillgångar 17 546 17 918 18 948 18 057 17 834 17 471 16 718 15 396 18 232 20 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 155 17 395 18 406 17 719 17 709 17 322 16 445 15 111 17 878 18 488
Obeskattade reserver 389 491 491 303 84 84 157 180 218 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 32 50 35 40 65 116 105 136 1 475
Skulder och eget kapital 17 546 17 918 18 948 18 057 17 834 17 471 16 718 15 396 18 232 20 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 38 108 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 286 - 0 0 0 0 284 329 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 29 - 0 0 0 0 105 98 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 11 18 26 462 123 0 0 197 4 901
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 - 0 0 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 6 - - - 46 - - 99 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 158 - - - - 9 221 200 351
Rörelseresultat, EBITDA -130 -486 -131 -110 272 8 -104 -1 546 -327 3 944
Nettoomsättningförändring 81,82% -38,89% -30,77% -77,78% 28,57% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -1,95% -2,77% 4,79% 1,50% 3,27% 4,77% -% -% -1,15% -%
Vinstmarginal -1 715,00% -4 518,18% 5 038,89% 1 038,46% 498,29% 915,38% -% -% -106,09% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 36,36% -155,56% 76,92% 44,44% 90,11% -% -% 97,97% -%
Rörelsekapital/omsättning 3 885,00% 17 318,18% 7 661,11% 4 603,85% 3 635,04% 1 551,65% -% -% 1 352,79% -%
Soliditet 99,50% 99,22% 99,16% 99,36% 99,65% 99,50% 99,06% 98,99% 98,92% 92,39%
Kassalikviditet 26 000,00% 6 053,12% 2 858,00% 3 520,00% 10 732,50% 2 272,31% 232,76% 1 639,05% 2 059,56% 385,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...