Visa allt om Lennart Magnusson Västerås Ortopedpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 051 7 702 7 072 7 445 7 256 7 618 7 478 6 054 3 299 2 259
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 410 634 295 -43 140 1 421 1 465 1 179 38 -257
Resultat efter finansnetto 414 634 295 -42 146 1 421 1 466 1 183 54 -257
Årets resultat 226 13 160 -45 98 1 031 1 067 840 35 -120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 715 731 743 760 1 222 1 579 71 133 715 674
Omsättningstillgångar 3 148 2 579 1 886 1 778 1 112 1 535 3 900 2 591 1 047 880
Tillgångar 3 863 3 310 2 628 2 538 2 334 3 114 3 971 2 724 1 762 1 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 678 1 452 1 439 1 278 1 324 1 226 1 795 1 465 1 021 986
Obeskattade reserver 188 78 78 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 997 1 780 1 111 1 260 1 010 1 088 2 176 1 259 741 568
Skulder och eget kapital 3 863 3 310 2 628 2 538 2 334 3 114 3 971 2 724 1 762 1 554
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 2 365 0 900 560 550 485 690 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 165 2 255 0 2 621 1 671 1 401 1 465 1 277 644 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 098 1 257 1 312 1 395 1 379 957 974 918 558 582
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 1 600 0 0 0
Omsättning 7 051 7 702 7 072 7 445 7 256 7 618 7 478 6 054 3 299 2 259
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 763 1 926 1 768 1 861 1 814 1 905 1 870 1 514 1 650 1 130
Personalkostnader per anställd (tkr) 859 912 951 1 040 1 015 800 784 705 991 852
Rörelseresultat, EBITDA 426 659 320 -7 182 1 458 1 527 1 241 94 -221
Nettoomsättningförändring -8,45% 8,91% -5,01% 2,60% -4,75% 1,87% 23,52% 83,51% 46,04% -%
Du Pont-modellen 10,72% 19,15% 11,23% -1,65% 6,26% 45,63% 36,92% 43,43% 3,12% -16,54%
Vinstmarginal 5,87% 8,23% 4,17% -0,56% 2,01% 18,65% 19,60% 19,54% 1,67% -11,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,14% 10,37% 10,96% 6,96% 1,41% 5,87% 23,05% 22,00% 9,28% 13,81%
Soliditet 21,35% 45,71% 57,07% 50,35% 56,73% 39,37% 45,20% 53,78% 57,95% 63,45%
Kassalikviditet 105,04% 144,89% 169,76% 141,11% 110,10% 141,08% 179,23% 205,80% 141,30% 154,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...