Visa allt om Gate-One Aktiebolag
Visa allt om Gate-One Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 281 16 573 16 084 17 036 18 380 20 342 21 780 27 883 30 749
Övrig omsättning - 7 716 99 1 117 289 259 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -675 6 462 644 665 948 474 845 718 3 181 3 565
Resultat efter finansnetto -670 6 446 624 648 952 489 797 744 3 254 3 690
Årets resultat -80 3 737 817 856 818 1 070 1 108 748 1 711 1 767
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 54 38 78 65 113 243 183 507
Omsättningstillgångar 7 409 8 999 5 874 5 666 6 192 6 724 7 520 7 438 9 398 11 659
Tillgångar 7 409 8 999 5 927 5 704 6 270 6 789 7 633 7 681 9 580 12 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 260 4 941 2 204 2 388 2 071 2 013 1 714 1 425 1 577 3 296
Obeskattade reserver 2 259 2 849 1 217 1 670 2 143 2 342 3 353 4 112 4 442 3 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 889 1 210 2 506 1 648 2 056 2 434 2 566 2 143 3 561 5 259
Skulder och eget kapital 7 409 8 999 5 927 5 704 6 270 6 789 7 633 7 681 9 580 12 166
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 780 944 1 084 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 720 1 840 2 310 2 073 3 006 2 127 2 218 2 153 2 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 181 504 587 512 882 1 018 963 1 823 3 527
Utdelning till aktieägare 174 600 1 000 1 000 540 760 770 820 900 0
Omsättning 0 7 997 16 672 16 085 17 153 18 669 20 601 21 780 27 883 30 749
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 10 10 10 17 14 12 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 94 1 657 1 608 1 704 1 081 1 453 1 815 3 098 3 417
Personalkostnader per anställd (tkr) 547 331 243 299 270 236 289 351 564 747
Rörelseresultat, EBITDA -675 6 462 664 705 998 522 895 795 3 240 3 721
Nettoomsättningförändring -100,00% -98,30% 3,04% -5,59% -7,31% -9,65% -6,60% -21,89% -9,32% -%
Du Pont-modellen -% 71,83% 10,93% 11,78% 15,41% 7,22% 11,07% 9,92% 34,00% 30,46%
Vinstmarginal -% 2 300,36% 3,91% 4,18% 5,67% 2,67% 4,15% 3,50% 11,68% 12,05%
Bruttovinstmarginal -% 76,87% 41,69% 47,41% 44,67% 44,54% 43,05% 41,11% 42,78% 45,70%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 771,89% 20,32% 24,98% 24,28% 23,34% 24,35% 24,31% 20,93% 20,81%
Soliditet 81,28% 79,60% 53,20% 64,70% 58,22% 55,08% 54,83% 58,01% 49,85% 48,46%
Kassalikviditet 833,41% 743,72% 227,61% 196,97% 163,08% 185,46% 175,80% 183,20% 168,77% 147,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...