Visa allt om Byggkonsult Bengt Brommesson Aktiebolag
Visa allt om Byggkonsult Bengt Brommesson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 426 492 464 615 547 547 384 645 842 862
Övrig omsättning - - 32 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 37 -24 133 -14 78 -64 104 284 374
Resultat efter finansnetto -42 27 -25 138 -5 72 -72 79 300 352
Årets resultat -3 15 0 85 0 39 -2 56 220 181
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 200 250 250 379 406 289 273 453 451
Omsättningstillgångar 672 975 968 966 786 667 692 912 596 446
Tillgångar 1 122 1 175 1 218 1 216 1 165 1 073 981 1 186 1 049 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 516 619 704 804 819 819 780 782 818 687
Obeskattade reserver 0 40 33 58 36 41 23 93 94 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 434 302 297 162 156 155 120 252 65 51
Kortfristiga skulder 171 214 184 192 154 58 58 59 73 66
Skulder och eget kapital 1 122 1 175 1 218 1 216 1 165 1 073 981 1 186 1 049 897
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 226 216 226 235 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 281 279 324 262 336 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 35 28 33 30 28 28 27 28 36 60
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 0 0 0 92 89
Omsättning 426 492 496 615 547 547 384 645 842 862
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 213 246 232 308 274 274 192 323 842 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 160 157 182 152 189 136 127 128 274 219
Rörelseresultat, EBITDA -29 37 -24 160 13 112 -30 163 307 391
Nettoomsättningförändring -13,41% 6,03% -24,55% 12,43% 0,00% 42,45% -40,47% -23,40% -2,32% -%
Du Pont-modellen -2,50% 3,57% -1,23% 12,09% 0,17% 7,55% -6,22% 9,11% 28,88% 41,69%
Vinstmarginal -6,57% 8,54% -3,23% 23,90% 0,37% 14,81% -15,89% 16,74% 35,99% 43,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 117,61% 154,67% 168,97% 125,85% 115,54% 111,33% 165,10% 132,25% 62,11% 44,08%
Soliditet 45,99% 55,34% 59,91% 69,63% 72,58% 79,14% 81,24% 71,58% 84,43% 84,05%
Kassalikviditet 392,98% 455,61% 526,09% 503,12% 510,39% 1 150,00% 1 193,10% 1 545,76% 816,44% 675,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...