Visa allt om Svenska Byggruppen Försäljning AB
Visa allt om Svenska Byggruppen Försäljning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 16 - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 657 -110 3 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 655 -110 3 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 894 -110 2 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 802 1 110 110 110 110 110 110 110 110
Tillgångar 8 258 1 110 110 110 110 110 110 110 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 893 -1 109 107 107 107 107 107 107 107
Obeskattade reserver 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 859 1 1 5 3 3 3 3 3 3
Skulder och eget kapital 8 258 1 110 110 110 110 110 110 110 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 269 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 442 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 018 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 751 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 673 -110 3 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 20,07% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 8,72% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 37,88% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,96% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 15,58% -100,00% 99,09% 97,27% 97,27% 97,27% 97,27% 97,27% 97,27% 97,27%
Kassalikviditet 113,75% 100,00% 11 000,00% 2 200,00% 3 666,67% 3 666,67% 3 666,67% 3 666,67% 3 666,67% 3 666,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...