Visa allt om Cederlöfs Plattsättning Aktiebolag
Visa allt om Cederlöfs Plattsättning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 529 18 076 14 216 18 965 15 120 21 725 6 459 21 464 22 567 20 123
Övrig omsättning 25 225 - 177 84 -1 200 6 27 27 23
Rörelseresultat (EBIT) 807 1 104 -1 312 424 177 -251 48 1 610 1 096 617
Resultat efter finansnetto 733 970 -1 384 385 67 -353 31 1 597 1 215 524
Årets resultat 312 970 -1 264 183 54 -487 21 193 15 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 393 449 436 505 536 575 591 572 617 709
Omsättningstillgångar 3 820 3 157 2 319 2 605 5 078 3 709 5 427 7 096 7 729 7 940
Tillgångar 4 212 3 605 2 755 3 110 5 614 4 284 6 019 7 668 8 346 8 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 -110 -1 080 284 101 -346 141 1 084 891 876
Obeskattade reserver 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 620 0 0 0 0 2 086 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 389 3 715 3 835 2 706 5 513 2 543 5 878 6 583 7 455 7 773
Skulder och eget kapital 4 212 3 605 2 755 3 110 5 614 4 284 6 019 7 668 8 346 8 649
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 363 366 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 758 7 652 6 978 9 141 6 160 7 582 2 559 7 686 8 481 7 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 988 2 599 2 593 2 908 1 929 2 614 679 2 490 2 644 2 563
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 964 0 0
Omsättning 19 554 18 301 14 216 19 142 15 204 20 525 6 465 21 491 22 594 20 146
Nyckeltal
Antal anställda 21 22 20 24 27 26 26 26 26 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 930 822 711 790 560 836 248 826 868 915
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 468 480 506 303 412 152 432 461 494
Rörelseresultat, EBITDA 872 1 185 -1 243 494 230 -168 65 1 673 1 171 702
Nettoomsättningförändring 8,04% 27,15% -25,04% 25,43% -% 236,35% -69,91% -4,89% 12,15% -%
Du Pont-modellen 19,18% 30,65% -47,62% 13,63% 3,17% -5,35% 0,83% 21,23% 13,72% 7,28%
Vinstmarginal 4,14% 6,11% -9,23% 2,24% 1,18% -1,05% 0,77% 7,58% 5,07% 3,13%
Bruttovinstmarginal 69,64% 71,61% 69,89% 76,71% 100,00% 75,14% 75,12% 73,33% 70,30% 68,02%
Rörelsekapital/omsättning 7,33% -3,09% -10,66% -0,53% -2,88% 5,37% -6,98% 2,39% 1,21% 0,83%
Soliditet 4,82% -3,05% -39,20% 11,98% 1,80% -8,08% 2,34% 14,14% 10,68% 10,13%
Kassalikviditet 155,71% 81,70% 55,70% 90,21% 88,65% 111,05% 81,10% 94,68% 93,41% 86,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...