Visa allt om Aktiebolaget Tormesbo
Visa allt om Aktiebolaget Tormesbo

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 390 386 391 377 368 362 359 344 342 341
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 226 234 141 228 62 225 247 257 211 248
Resultat efter finansnetto 227 238 146 232 -14 173 192 199 162 192
Årets resultat 1 0 0 0 1 2 2 23 6 164
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 624 1 667 1 709 1 752 1 795 1 837 1 880 1 923 1 965 2 208
Omsättningstillgångar 661 596 596 401 144 216 372 858 719 614
Tillgångar 2 285 2 263 2 305 2 153 1 938 2 054 2 252 2 781 2 684 2 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 934 932 932 932 932 931 929 927 904 899
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 26 59 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 763 836 908 960 1 060
Kortfristiga skulder 1 351 1 330 1 373 1 221 1 007 360 487 920 761 768
Skulder och eget kapital 2 285 2 263 2 305 2 153 1 938 2 054 2 252 2 781 2 684 2 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 390 386 391 377 368 362 359 344 342 341
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 269 277 184 271 105 268 290 300 254 291
Nettoomsättningförändring 1,04% -1,28% 3,71% 2,45% 1,66% 0,84% 4,36% 0,58% 0,29% -%
Du Pont-modellen 9,93% 10,47% 6,38% 10,78% 3,30% 10,95% 11,01% 9,28% 8,05% 8,89%
Vinstmarginal 58,21% 61,40% 37,60% 61,54% 17,39% 62,15% 69,08% 75,00% 63,16% 73,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -176,92% -190,16% -198,72% -217,51% -234,51% -39,78% -32,03% -18,02% -12,28% -45,16%
Soliditet 40,88% 41,18% 40,43% 43,29% 48,09% 45,33% 41,25% 34,01% 35,26% 34,31%
Kassalikviditet 48,93% 44,81% 43,41% 32,84% 14,30% 60,00% 76,39% 93,26% 94,48% 79,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...