Visa allt om Dala Bygg& Asfalt AB
Visa allt om Dala Bygg& Asfalt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 220 137 395 494 2 501 3 641 4 650 3 550 3 000 3 000
Övrig omsättning - - 23 3 - - 4 - 15 -
Rörelseresultat (EBIT) -224 -370 -340 -433 210 -98 756 91 224 180
Resultat efter finansnetto -223 -466 -331 -426 517 200 756 84 215 266
Årets resultat -223 -21 4 -372 366 626 302 714 181 213
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 271 394 531 699 754 2 026 2 199 1 424 1 482 1 549
Omsättningstillgångar 331 416 1 123 1 396 1 541 1 035 1 001 1 373 244 432
Tillgångar 602 810 1 653 2 095 2 295 3 061 3 200 2 797 1 726 1 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 805 826 822 1 274 1 609 1 383 1 581 1 017 986
Obeskattade reserver 0 0 446 784 861 746 802 466 185 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 5 381 489 160 708 1 015 750 524 840
Skulder och eget kapital 602 810 1 653 2 095 2 295 3 061 3 200 2 797 1 726 1 981
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 325 900 995 936 640 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 377 1 095 1 204 1 119 949 935
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 94 475 833 841 793 683 621
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 180 700 400 500 150 150
Omsättning 220 137 418 497 2 501 3 641 4 654 3 550 3 015 3 000
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 3 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 834 607 775 710 600 600
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 408 479 510 574 457 435
Rörelseresultat, EBITDA -101 -234 -171 -264 381 76 841 149 290 246
Nettoomsättningförändring 60,58% -65,32% -20,04% -80,25% -31,31% -21,70% 30,99% 18,33% 0,00% -%
Du Pont-modellen -37,04% -45,31% -20,02% -5,97% 22,53% 6,60% 23,62% 3,25% 13,04% 14,13%
Vinstmarginal -101,36% -267,88% -83,80% -25,30% 20,67% 5,55% 16,26% 2,56% 7,50% 9,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 38,69% 27,85% 77,73% 98,96% 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 141,36% 300,00% 187,85% 183,60% 55,22% 8,98% -0,30% 17,55% -9,33% -13,60%
Soliditet 96,68% 99,38% 71,02% 66,82% 83,16% 70,53% 61,69% 68,52% 66,64% 55,41%
Kassalikviditet 1 655,00% 8 320,00% 294,75% 285,48% 963,12% 146,19% 98,62% 183,07% 46,56% 50,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...